Serlachius samlingar

Alvar Cawén, Dammspel, 1929, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Hannu Miettinen.

Konstsamlingar

Industrisläkten Serlachius började med samlandet av konst för drygt hundra år sedan. Gösta Serlachius konstmuseum öppnades för publiken år 1945. Nuförtiden består kärnan i samlingen, som omfattar tusentals verk, av klassikerverk ur Finlands guldålder samt av verk från 1500–1800-talet av äldre europeisk målningskonst. Våra samlingar kompletteras såväl med målningar från impressionismen och den tidiga modernismen som med noga valda tillskott av nutidskonst från hemlandet och världen som har införlivats med den under de senaste åren. 

Serlachiusmuseet Gösta's gala herrgård bygones år 1935.
Marskalk Mannerheim och några högre officerare på besök hos Gösta Serlachius på Joenniemi gård den 10.7. 1938. K. E. Lindblads fotosamling / Serlachiusmuseers fotoarkiv.

Kulturhistoriska föremåls- och arkivsamlingar 

Gösta Serlachius konststiftelse har ända sedan början av 2000-talet systematiskt sparat föremål, dokument samt material om minneskunskap som hänför sig till Serlachiussläktens historia och industriella verksamhet. Konststiftelsen har dessutom rikliga dokument- och bildarkivsamlingar varav största delen har erhållits som donation i och med köpet av G. A. Serlachius Ab:s huvudkontor år 2000. Huvudkontorsbyggnaden fungerar nuförtiden som museum. Till arkivsamlingarna hör bland annat industrisläktens brevarkiv, en del av bolagets dokument- och ritarkiv samt de kulturhistoriska bildsamlingarna vars tyngdpunkt ligger på lokalhistorien. Bild- och filmmaterialet har donerats av bl.a. K-E. Lindblad, Irma och Aarne Pohjanharju samt Kunto Ruokolainen. 

Albert Edelfelt, Flickan med brevet, 1879, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Vesa Aaltonen

Samlingstjänster 

Samlingsavdelningens personal delar med sig av sin expertis och ger tilläggsuppgifter om material i våra samlingar. I regel debiteras för bildbeställningarna ett användningsspecifikt bruksarvode. De andra samlingstjänsterna är gratis.

Arkivtjänster och bildbeställningar sköts av samlingsplaneraren Leena Leiman, leena.leiman@Serlachius.fi

Konstsamlingens datatjänster samt samlingsförfrågningarna som hänför sig till residensverksamheten sköts av forskaren Helena Hänninen, helena.hanninen@serlachius.fi

Förfrågningar kan vid alla tidpunkter också riktas till museets infopost info@serlachius.fi.

Akseli Gallen-Kallela, Höst (studie till freskerna i Sigrid Jusélius mausoleum), 1903, tempera och olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Hannu Miettinen.