Serlachius samlingar

Alvar Cawén, Dammspel, 1929, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Hannu Miettinen.

Konstsamlingar

Industrisläkten Serlachius började med samlandet av konst för drygt hundra år sedan. Gösta Serlachius konstmuseum öppnades för publiken år 1945. Nuförtiden består kärnan i samlingen, som omfattar tusentals verk, av klassikerverk ur Finlands guldålder samt av verk från 1500–1800-talet av äldre europeisk målningskonst. Våra samlingar kompletteras såväl med målningar från impressionismen och den tidiga modernismen som med noga valda tillskott av nutidskonst från hemlandet och världen som har införlivats med den under de senaste åren. 

Serlachiusmuseet Gösta's gala herrgård bygones år 1935.
Marskalk Mannerheim och några högre officerare på besök hos Gösta Serlachius på Joenniemi gård den 10.7. 1938. K. E. Lindblads fotosamling / Serlachiusmuseers fotoarkiv.

Kulturhistoriska föremåls- och arkivsamlingar 

Gösta Serlachius konststiftelse har ända sedan början av 2000-talet systematiskt sparat föremål, dokument samt material om minneskunskap som hänför sig till Serlachiussläktens historia och industriella verksamhet. Konststiftelsen har dessutom rikliga dokument- och bildarkivsamlingar varav största delen har erhållits som donation i och med köpet av G. A. Serlachius Ab:s huvudkontor år 2000. Huvudkontorsbyggnaden fungerar nuförtiden som museum. Till arkivsamlingarna hör bland annat industrisläktens brevarkiv, en del av bolagets dokument- och ritarkiv samt de kulturhistoriska bildsamlingarna vars tyngdpunkt ligger på lokalhistorien. Bild- och filmmaterialet har donerats av bl.a. K-E. Lindblad, Irma och Aarne Pohjanharju samt Kunto Ruokolainen. 

G. A. Serlachius Ab:s tidigare huvudkontor med sin omgivning år 1935. Serlachiusmuseers bildarkiv.
G. A. Serlachius Ab:s tidigare huvudkontor med sin omgivning år 1935. Serlachiusmuseers bildarkiv.

SAMLINGARNA PÅ NÄTET 

Serlachius konststiftelses samlingsmaterial kan man också på svenska bekanta sig med via nätpublikationer. 

De leder en bland annat till sidan Taide.art där det har samlats exempel från Serlachius konstsamling med täta presentationstexter. Du hittar också en helhet som presenterar material som består av smycken och smyckesskisser av Eric O.W. Ehrström som finns i samlingen.   

Albert Edelfelt, Flickan med brevet, 1879, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Vesa Aaltonen

Samlingstjänster 

Samlingsavdelningens personal delar med sig av sin expertis och ger tilläggsuppgifter om material i våra samlingar. I regel debiteras för bildbeställningarna ett användningsspecifikt bruksarvode. De andra samlingstjänsterna är gratis.

Tjänster gällande kulturhistoriska samlingar sköts av ansvariga forskaren Milla Sinivuori-Hakanen, milla.sinivuori-hakanen@serlachius.fi

Konstsamlingens bildbeställningar sköts av assistenten Teemu Källi, teemu.kalli@serlachius.fi

Konstsamlingens datatjänster samt samlingsförfrågningarna som hänför sig till residensverksamheten sköts av forskaren Helena Hänninen, helena.hanninen@serlachius.fi

Förfrågningar kan vid alla tidpunkter också riktas till museets infopost info@serlachius.fi.

Hugo Simberg, Dans på kajen, 1903, olja på tyg. Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Yehia Eweis.
Hugo Simberg, Dans på kajen, 1903, olja på tyg. Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Yehia Eweis.

Verklån

Gösta Serlachius konststiftelse lånar ut samlingsverk till utställningsarrangörer som klarar av att garantera verkens säkerhet med hjälp av en professionell personal samt utrymmen som är korrekt övervakade och kontrollerade till sina förhållanden. 

Skriftliga låneförfrågningar kan adresseras till museets direktör Pauli Sivonen, pauli.sivonen@serlachius.fi, tfn +358 (0)50 566 1355.

Amanuens Tomi Moisio fungerar som kontaktperson vid organiserandet av lånen, tomi.moisio@serlachius.fi, tfn +358 (0)40 681 7455.

Akseli Gallen-Kallela, Höst (studie till freskerna i Sigrid Jusélius mausoleum), 1903, tempera och olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Hannu Miettinen.