Planera ditt besök

Öppettider och priser

Kontrollera här Serlachiusmuseernas öppettider.

Här hittar du oss

Närmare information om Serlachius-bussens tidtabell.

Boka på nätet

Boka museibiljett, transport, program- och restaurangtjänster eller till exempel inkvarteringspaket på nätet.

Tips inför besöket

Nyttiga tipps och tilläggsinformation.

För grupper

Tilläggsinformation om guidningar och restaurangtjänster.

Program för skolor

Bekanta dig med våra mångsidiga program för skolelever.

Restaurang Gösta

Kombinera en smaklig måltid eller en uppiggande kaffestund med ditt museibesök.

Museibutiker

Serlachius museibutiker betjänar i båda museerna och även på nätet.

Evenemang

Här hittar du Serlachiusmuseernas uppkommande evenemang (på finska).

Serlachius Konstbastu

Den nya Konstbastun vid Konstmuseet Gösta erbjuder upplevelser för bastubadandets med konstens, designens och arkitekturens vänner.

Hållbarhet på våra museer

Att värna om miljön och hejda klimatförändringen kräver handlingar av oss alla. På Serlachius-museerna har vi startat ett systematiskt miljöarbete.