HÅLLBARHET HOS SERLACHIUS

Ansvarsfullhet och verksamhet i enlighet med den hållbara utvecklingen är kärnvärden hos Serlachius. Vi tror på öppenhet, jämlikhet och pluralism. 

Certifierat miljöledningssystem

Serlachius har ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001-standarden som certifieras regelbundet. Det globalt erkända certifikatet tilldelades oss 2021. Vi mäter miljöpåverkan från vår verksamhet och har förbundit oss till ständiga förbättringar.

Sustainable Travel Finland -märket 

Visit Finland har beviljat Serlachius Sustainable Travel Finland-märket år 2021. Märket tilldelas en turismaktör som uppfyller kriterierna och som kan använda märket för att informera internationella turister om sin hållbara verksamhet.

Lapset Serlachius-museoiden puistossa

Hållbarheten i våra innehåll

Aktuella hållbarhetsteman, såsom klimatförändringen, skogarnas och arternas tillstånd, samt samhällsfrågor behandlas regelbundet i våra utställningar, evenemang, publikationer och skolprogram. 

Museerna erbjuder dig programtjänster som med muskelkraft informerar dig om den närliggande naturen och skogarnas betydelse. I alla våra naturnära tjänster använder vi färdiga rutter.

Naiset ajaa Jopoilla Serlachius-museossa.

Ansvarsfull turism

Vi satsar på ansvarsfull mobilitet genom att ordna Serlachius Art & Sauna Express-busstrafik från Tammerfors till Mänttä och tillbaka.  

Våra museer har flera laddningsstationer för elbilar. Den el som laddas i bilarna är förnybar, utsläppsfri energi.
 
Vi uppmuntrar till att röra sig med muskelkraft. Vi lånar till våra kunder ut cyklar som gör det enkelt och roligt att röra sig mellan museibyggnaderna och i hela Konststaden. Vi lånar även ut vandringsstavar och roddbåt utan kostnad.

Serlachius-museo Gustaf

Vi byter till miljövänlig jordvärme 

En stor del av Serlachius klimatutsläpp orsakas av uppvärmningsenergi. Vi gör en betydande miljöinvestering vintern 2023–24 när Serlachius Huvudkontor övergår till jordvärme och -kyla.

Återvinning i ära

Vi använder återvunnet material till exempel i förpackningar för konstverkstransporter och beställningar från webbutikerna samt i publiktjänsterna. Vi återanvänder utställningsstrukturer och utställningsmaterial och överlåter utrustning som inte längre behövs för återanvändning. 

Vi bevattnar parkträdgårdarna med sjövatten. Våra lokaler har vattenbesparande VVS-armaturer. Till exempel vid befuktningen av inomhusluften som museiförhållandena kräver håller vi för närvarande på att övergå till vattenbesparande högtrycksbefuktare.

Hållbara lösningar i museibutik

Serlachius museibutik har ett sortiment som fokuserar på inhemska och lokalt tillverkade produkter. Vi känner till våra produkters ursprung och stöder hantverksföretagare.

Vår ledstjärna är kvalitet; en högkvalitativ produkt har lång livslängd och kan ersättas med en annan vid behov. Produkter tillverkade av hållbara och återvunna råvaror finns att få. 

Vi slår inte in inköp i plast. När vi packar beställningar från webbutiken återvinner vi förpackningsmaterial som har anlänt till museet och som redan har använts.

Ravintola Gösta tarjoilua

Lokal mat på tallriken

I Serlachius lokaler finns restaurang Gösta, vars utbud baserar sig på närproducerade, rena råvaror. Restaurangens menyer inriktar sig på fiskrätter och vegetarisk mat och erbjuder veganska alternativ. 

Måltider och menyer utarbetas på ett sådant sätt att svinnet vid lagring, tillagning och på tallriken blir så litet som möjligt. Transportlogistiken är noggrant planerad. Restaurangen undviker användning av engångsserviser och -förpackningar.

För jämlikhet och likabehandling 

Serlachius är ett tryggt och mestadels tillgängligt resmål även för personer med rörelse- och sensoriska funktionsnedsättningar. Du kan bekanta dig med tillgänglighetsinformationen på vår webbplats. 

Vi agerar i enlighet med Serlachius likabehandlingsplan mot diskriminering, rasism och minoritetsfobier – alla människor är lika värdefulla och välkomna till oss. Vi är en del av resenätverket Gay Travel Finland. 

Våra tjänster och evenemang ger glädje och lärdom i ett glesbygdsområde där invånarna har långt till tillväxtcentrens rika kulturutbud.

Nainen keinussa taidemuseo Göstan puistossa

Allmännytta på privat bekostnad 

Gösta Serlachius konststiftelse, grundad 1933, upprätthåller museiverksamhet i Mänttä. För att upprätthålla sin verksamhet förvaltar stiftelsen sina tillgångar och använder sig av ansvarsfulla investeringsmål. 

Serlachius påverkar på många sätt lokalsamhällets ekonomi: besökarna lämnar varje år efter sig miljontals euro i områdets detaljhandel, inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och andra tjänster. Vi är en av de största arbetsgivarna i samhället och gör inköp från lokala företag, av allt från fastighetsskötseltjänster till små tillbehör.

Serlachius-museo Göstan lainattava soutuvene

Vår miljöpolitik 

För oss på Serlachius är ansvaret för miljön en hjärtefråga. Vi vill ta hand om miljön med samma omsorg och långsiktighet som vi värnar om vår konstsamling, och med samma mod och kvalitet när vi producerar utställningar och betjänar våra kunder.

Nainen Serlachius-museoiden joulupolulla talvella.

Utveckling av social turism 

Kan berättelsen om den finländska kvinnan som turismprodukt bidra till att förbättra kvinnors och flickors ställning och livskvalitet runt om i världen? Serlachius utvecklar för närvarande den sociala turismen med stöd av undervisnings- och kulturministeriet.