Publikationer

Serlachius publikationer säljes i museibutiker samt i nätbutik kauppa.serlachius.fi. Vår nätbutik fungerar tyvärr endast på finska. Vi leverar publikationer till utlandet bara mot postförskott. Beställningar till utlandet via e-post: sales@serlachius.fi. Se våra publikationer även på finska och på engelska.

Nyrokokon och Norden

Göstas Pärlor

Det gröna guldets förbannelse

G. A. Serlachius liv och affärer

Pappershjärtat

Gösta Serlachius biografi.