Herrgårdens klassiker

Den uppdaterade samlingsupphängningen

Serlachius Gård 6.4.2019—

Samlingsupphängning i Serlachius gård visar klassiker och nyare förvärv ur konststiftelses samlingar.

Samlingsupphängningen i Serlachius Gård visar verk ägda av Serlachius konststiftelse ur Finlands guldålder, klassiker ur den gamla europeiska konsten samt verk av tidig finländsk modernism. Med finns också några exempel på Serlachius nutidskonstanskaffningar.

I upphängningen har man velat hedra herrgårdens gamla anda. I gårdens salar har porträtt, stilleben och landskapskonst fått sina egna väggar. I upphängningen finns verk av bland andra Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Ellen Thesleff och Emil Wikström. 

Under sommaren 2023 visas Serlachius nyförvärv, Helene Schjerfbecks På bryggan (1879), målad av Helene Schjerfbeck när hon bara var 17 år gammal. Verket, som har varit i privat ägo i årtionden, har varit okänt för allmänheten. I änden av korridoren på andra våningen finns en somrig konstverkshelhet som visar Pekka Halonens målning Flickor stod på alla uddar (1895–1896) för första gången. Mer gammal europeisk konst har också förts till herrgården, bland annat holländska porträtt från 1600-talet.  

Dessutom visas Anselm Kiefers verk Väinämöinen Ilmarinen (2018) som anskaffats av konststiftelsen samt Hugo Simbergs Kransbäraren (1905), som är ett förarbete till fresken i Tammerfors domkyrka.  

Claude Monets målning Höstack i aftonsol har ackompanjerats av målningar av två andra franska konstnärer. Maurice Brianchon och Roland Oudot var bland de konstnärer som konstkritiker kallade “målare av poetisk verklighet”.

Videoberättelse

Här får du tilläggsinformation om Serlachius konstsamling och några nyckelverk på engelska.

Anselm Kiefer

Information på engelska om det senaste förvärvet som kompletterar utställningen Herrgårdens klassiker.

Hugo Simberg

Gösta Serlachius konststiftelse införskaffade på hösten 2019 till sina samlingar Hugo Simbergs (1873–1917) målning Kransbärare (1905)