Herrgårdens klassiker

Den uppdaterade samlingsupphängningen

Konstmuseet Gösta 6.4.2019—

Herrgårdens klassiker presenterar verk ur Gösta Serlachius konststiftelses samlingar. I den senaste samlingsupphängningen i konstmuseet Göstas herrgård presenteras några av konststiftelses vackraste klassiker.

I samlingsupphängningen i konstmuseet Göstas herrgård presenteras klassiker ur den finska guldåldern. Likaså visas verk ur den gamla europeiska konsten ägda av Serlachius konststiftelse, samt nyare skatter och konststiftelses senaste förvärv, Anselm Kiefers Kalevala-verk Väinämöinen Ilmarinen. I den stiliga upphängningen som respekterar traditionerna kan man skönja en gammal hederlig herrgårdsanda.

I upphängning ingår bland annat de älskade verken av Akseli Gallen-Kallela och Albert Edelfelt samt talrika målningar av Helene Schjerfbeck.

Samlingsupphängningens kurator är Veikko Halmetoja.  

Ljud-berättelser

Här får du tillägsingormation om Serlachius konstsamling och några nyckelverk på engelska.

Anselm Kiefer

Information på engelska om det senaste förvärvet som kompletterar utställningen Herrgårdens klassiker.

Hugo Simberg

Gösta Serlachius konststiftelse införskaffade på hösten 2019 till sina samlingar Hugo Simbergs (1873–1917) målning Kransbärare (1905)