Herrgårdens klassiker

Den uppdaterade samlingsupphängningen

Konstmuseet Gösta 6.4.2019—

Herrgårdens klassiker presenterar verk ur Gösta Serlachius konststiftelses samlingar. I den senaste samlingsupphängningen i konstmuseet Göstas herrgård presenteras några av konststiftelses vackraste klassiker samt senaste förvärven.

Samlingsupphängningen i konstmuseet Göstas herrgård visar verk ägda av Serlachius konststiftelse ur Finlands guldålder, klassiker ur den gamla europeiska konsten samt verk av tidig finländsk modernism. Med finns också några exempel på Serlachius nutidskonstanskaffningar. 

Upphängningen innehåller Anselm Kiefers verk med Kalevala- motiv Väinämöinen Ilmarinen (2018) som anskaffats av konststiftelsen samt Hugo Simbergs Kransbärare (1905), som är ett förarbete till Tammerfors domkyrkas fresko. 

I den eleganta upphängningen har vi velat respektera den gamla herrgårdens anda. I herrgårdens salar har porträtt såväl som stilleben och landskapskonst fått sina egna väggar. I upphängningen finns många verk också av bland andra Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Ellen Thesleff och Emil Wikström. 

I början av år 2022 hängdes i korridoren på övervåningen verk med sommartema, till exempel Pekka Halonens målning Flickor stod på alla uddar (1895–1896) ses för första gången. Herrgårdens hängning har förnyats även under våren 2022. Verk av gammal europeisk konst togs till herrgården, bland dem holländska 1600-talsporträtt. Dessutom gjorde Hjalmar Munsterhjelms Månsken över Barösund sin återkomst.

Claude Monets målning Höstack i aftonssol flyttades till en ny sal tillsammans med målningar av två andra franska konstnärer. Maurice Brianchon och Roland Oudot hörde till de konstnärer som konstkritikerna kallade för “målare av den poetiska verkligheten”.

Samlingsupphängningens kurator är Veikko Halmetoja.  

Videoberättelse

Här får du tilläggsinformation om Serlachius konstsamling och några nyckelverk på engelska.

Anselm Kiefer

Information på engelska om det senaste förvärvet som kompletterar utställningen Herrgårdens klassiker.

Hugo Simberg

Gösta Serlachius konststiftelse införskaffade på hösten 2019 till sina samlingar Hugo Simbergs (1873–1917) målning Kransbärare (1905)