Kommande utställningar

Moment

En installation av Anna Estarriola

Serlachiusmuseet Gösta

23.9.2023—3.3.2024

Rita Jokiranta, Life As It Flees, 2017, 5-kanavainen videoinstallaatio, yksityiskohta. Kuva: Rita Jokiranta.

CATCH

Vad kan vi ta tillvara ur det strömmande livet?

Serlachiusmuseet Gösta

4.11.2023—14.4.2024