För skolor

Serlachiusmuseer erbjuder guidningar vars teman kan vara konst eller historia samt workshopen för skolelever.

Göstas program för skolelever

Serlachiusmuseers program för skolor består av guidningar och kreativa workshoppar. Hurdana tankar och känslor föder konsten? I skolelevguidningen som innefattar både paviljongen och den gamla herrgården bekantar vi oss med Serlachiusmuseet Göstas utställningar. Skolelevguidningens mål är insiktens glädje och njutandet av konsten. Den guidade rundturens anda är lekfull, aktiverande och uppmuntrar till egna observationer. Du kan även själv skapa konst.

På Serlachiusmuseet Gustafs guiding för skolelever vi tar en titt i den dramatiserade huvudutställnigen, gör några aktiverande uppgifter och ser konstverk.

Gustafs program för skolelever

Pappersindustrins, kommersens och affärsverksamhetens historia blir bekant i Serlachiusmuseet Gustaf som var tidigare G. A. Serlachius Aktiebolags magnifika huvudkontor. Under rundturen vi upplever dramatiserade stämningar, utför aktivitetsbetonade uppgifter och ser på konst.

Tips för skolelevbesöket

På Serlachiusmuseerna lär man sig via upplevelser och roliga berättelser. De äkta mötena sker genom att göra på ett interaktivt sätt. Här hittar du fakta och tips för planeringen av besöket hos Serlachiusmuseerna.