MÅNADENS PÄRLA

Bekanta dig med ett urval av intressanta föremål och älskade verk som ingår i Serlachius-samlingarna. Här finns bakgrundsinformation till exempel om deras konservation eller andra forskningsresultat. Vi publicerar varje månad en ny pärla.

2024

Gösta Serlachius linjetal 1934

Serlachius satt linjer för konststiftelsens framtida verksamhet.

Porträtt av en kvinna

Porträtt av en kvinna från 1700-talet var den unga Gösta Serlachius första konstinköp.

Atle Luotonens gåva

Konstsmeden Atle Luotonens 50 årspresent till Gösta Serlachius konststiftelse.

En TAKO Tampere-låda

Provexemplaret som har framställts för den tyskspråkiga marknaden har vackra färger och ett stiligt tryck.

2023

Konststiftelsen 90 år

Gösta Serlachius konststiftelses stiftelseurkund godkändes av justitieministeriet den 15 december 1933.

Vilppula järnvägsstation

Vilppula järnvägsstation invigdes och öppnades 140 år sedan.

No Heaven up in the Sky

Laura Könönen’s skulptur på gräsområdet vid Serlachius Konstbastu påminner om himmelsbitar som fallit ner.

Allmogelif

Akseli Gallen-Kallela byggde upp den finska nationella identiteten med hjälp av konsten. Han ville avbilda folket i deras äkta miljö.

Ödemarkssjö

Akseli Gallen-Kallelas Ödemarkssjö är ett av de mest efterfrågade bland de verk Gösta Serlachius konststiftelse får låneförfrågningar om.

Bolagets gästrum i Joenniemi

Serlachius-bolaget hade sina gästrum i Joenniemi herrgård som verkade som museum.

Kvinnor vid flottningshaken

Ett gammalt fotografi visar arbetspliktiga kvinnor i färd med att kapa träd i Sassi under fortsättningskrigets tid.

Ett sällsynt bokblad

Ett blad ur den berömda Nürnbergkrönikan skriven av Hartmann Schedel.

This Could go on Forever

Graffitikonstnär EGS har skapat i Estland och i Finland verkprocessen som kan fortsätta i det oändliga.

Hårigt herbarium

Noora Schroderus verkserie gjord av mänskligt hår väcker frågor om vår inställning till behåring.

Smugglingsdirektiv

Brevväxling avslöjar hur Gösta Serlachius förvärvade alkoholdrycker under spritförbud.

Mänttä stads bordsstandar

Mänttä blev stad för precis 50 år sedan den 1.1.1973.

2022

Kamouflage

Noora Schroderus känsliga boxningshandskar slår ut förhandsförväntningarna som baserar sig på utseendet.

Mänttä järnvägs jetong

Jetongen berättigade traditionellt till fritt åkande på linjen.

Joenniemi i konststiftelsens ägo

I oktober 1972 övergick Joenniemi gård i Gösta Serlachius konstiftelsens ägo

Det engelska leendet

Målning av Clare Woods från år 2021 utställs på museet Gösta i hennes utställning Mellan det förflutna och framtiden.

Porträtt av G. A. Serlachius

Akseli Gallen-Kallela målade porträtt av kommerserådet G. A Serlachius som var konstmecenat på sin tid.

Marietta

Skiss för Maria Wiiks genombrottsverk med samma namn hör till konststiftelses senaste förvärv.

Indiens premiärminister på besök

Indiens premiärminister Jawaharlal Nehru besökte Mänttä år 1957.

Pekilofabriken

Ritning på Pekilofabriken som blev färdig år 1982 och stod tom sedan produktionen lades ner. År 2002 blev den Mänttä Bildkonstveckors säte.

Santeri Tuori Sky #26

Tuoris fotografiverk hör till en av de anskaffningarna i Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling.

En ung flickas värld

G. A. Serlachius Ab publicerade småskriften En ung flickas värld som utkom år 1965.

Elias Lönnrots roder

Hjulångaren Elias Lönnrot trafikerade på Keurusselkä fram till 1920-talet. Nuförtiden är fartygets roder en del av Serlachiusmuseers samlingar.

Konstverk och smittsjukdomarna

Spåren av det förgångnas smittsjukdomar i Akseli Gallen-Kallelas målning Flicka (1895–1896).

2021

Mänttä slott

Plan- och fasadritningar till hem för Mänttäs pappersfabrikör G. A. Serlachius.

Slängkälke

Hannes Autere’s humoristiska akvarellverk från år 1915.

G. A Serlachius minnesmärke

Minnesmärke i brons, granit och rödgranit designades och delvis även förverkligades av Emil Wikström 1921.

Skattländer

Konstnärsgrupp IC-98:s animationsverk görs till en del av konststiftelsens samlingar.

Bergsrådets arbetsrum

På bilden syns verkställande direktören, bergsrådet Gösta Serlachius arbetsrum i sin ursprungliga inredning.

Komposition för Mäntylinna

Tuomas Korkalos verk önskar gästerna som anländer till konststaden välkomna.

Silverracket-pins

Ett minne av deltagande i de ungas tennisturnering

Läsande flicka

Hugo Simberg’s delikata linje-etsning från år 1897 avbildar konstnärens syster Elma fördjupad i läsningen av en bok.

Göstas fiskeresa till Petsamo

Arkivet innehåller intressanta brev om planeringen av en fiskeresa till Petsamo år 1935.

Pergamentrulle öppnas

Mystisk pergamentrulle öppnades försiktigt i växthuset som ställdes upp i Serlachiusmuseet Göstas konserveringsutrymmen.

Shadow Walker

Mark Wallinger tar en 2010-talsflanörs synvinkel på identitet i storstadsmiljö i sin videoverk från år 2011.

Greta Hornborg och dottern Elisabeth

Dubbelporträttet som Georges von Swetlik målade är 1939 har nyligen anskaffats till konststiftelsens samlingar.

2020

Porträtt av en svartklädd man

Konservering och forskning av Rudolph Grols målning från år 1647.

Magnificent Desolation

Matthew Day Jacksons brosskulptur som införskaffades till Gösta Serlachius konstsamling är 2019.

Hei hulinaa sano Alina

Herrklubbens anekdoter och patrontidens tidsbild

Skiss för livräddningsmedaljen

Eric O. W. Ehrströms skiss för livräddningsmedaljen från självständighetstidens första år.

Väinämöinen Ilmarinen

Anselm Kiefers målning med Kalevala motiv från år 2018.

Rövaren vid paradisets port

Helene Schjerfbecks exceptionella mansbild från åren 1924–25.

Tennis-turneringens prispokal

Pokalen i silver har designats av Eric O. W. Ehrström

Riiko Sakkinen

Franco var inte så hemsk som man påstår, 2019.

Vindmusik

Elin Brotherus foto och videoverk inspirerat av Fluxus-konst.

Cellulosafabriks fasadritning

Sulfitcellulosafabriks fasadritningar beställdes från Valter och Ivar Thomés arkitektbyrå.

Serlachius häst Gatti

Serlachius brevväxlade om att skicka sina ridhästar för att tränas eventuellt för Berlinolympiaden.

Kransbärare

Hugo Simbergs Kransbärare, 1905. Verket hör till förstudierna för målningen på galleriräcket i Tammerfors domkyrka.

2019

Varmt, kallt

Anu Tuominens ready made -konstverk utställdes på Gösta år 2019.

Svarthand-tvål

Tvål framställdes som en biprodukt i cellulosaframställningen av G. A. Serlachius bolaget 1935–1942.

Svedjebrännarna

Eero Järnefelts konstverk från år 1915.

Porträtt av Fru Rivoir

Konservering av porträtt som Ilja Repin målade år 1918.

Heat Painting #4

Peter Fries solig och varm landskapsmålning från åren 2016–2017.

Ester Toivonens reklambild

Miss Europas fotografi för Gösta Serlachius från år 1934.

Kantat för Sibelius

Kantaten Fosterlandet som Eric O. W. Ehrström har skrivit orden till för Jean Sibelius år 1934.

Från Köpenhamns redd III

Albert Edelfelts III skiss från år 1890.

Fayyum-porträtt

Ett 200-talsporträtt från Egypten.

Problem (Symposion)

Akseli Gallen-Kallelas symbolistiska målning från år 1894.

Ernst Ivar Roini

Finskhetsman samt motsåndare av G. A. Serlachius.

Olga Gummerus

Självporträtt av en ung konstnär från år 1901.

2018

Man, vinflaska och tamburin

Jusepe de Riberas målning från år 1631.

Serla-ekorren

Marknadsföringsmaskot

Glasmålning i Mänttä kyrka

Eric O. W. Ehrströms skiss för glasmålningen vid Mänttä kyrkas orgelläktare från år 1928.

Frisen om Mänttäs födelsehistoria

Väggmålningen av Lennart Segerstråle på Serlachiusmuseet Gust från år 1937.

Odessa konsulns diplomatpass

Gösta Serlachius hade beviljats ett diplomatpass år 1918.

Serlachius boskapens stamböcker

Stamböcker över Ayshireras Ladies, Lorder och Erkki Bill.

Porträtt av Tove Jansson

Porträttet målades av Sam Vanni år 1935.

Den vita arméns minnesalbum

Från år 1918.

Konservering av ett renässans-porträtt

Konservering av ett porträtt av en ung venetiansk övreståndsdam som tillskrivs Giovanni Antonio Fasolo, 1570-talet.

Minnesmärket för striden i Vilppula

Ett fotografi i vilket Gösta Serlachius håller ett överlåtelsetal vid minnesmärket över Vilppulastriderna 10.7.1938.

Isoniemi gårds huvudbyggnad

Valter Thomés och Karl Lindahls ritningar.

J. G. Riihonens minnen

Minnen från krigs- och upprorsåren i Mänttä med omgivningar åren 1917–1918.

2017

Madonna och barnet -skulpturer

Hannes Autere, 1930-talet.

Fasanen

Koknings- och stekningskonst på Mänttävis, 1977.

Café Colombia

Erik Enroth, 1971.

Riksdagens kappsäck

Som minne av sin resa till Mänttä fick Riksdagen Serlachius-koncernens produktväskor år 1937.

Mänttä konstsällskap

Fotografi av Mänttä konstsällskaps möte från år 1951.

Ritningar till en bastu

Gösta Serlachius ändamål var att en bastu skulle doneras till Nonington College, i England 1938–1939.

Flicka i Keuru gamla kyrka

Maria Raunio i Akseli Gallen-Kallelas målning från år 1889.

Hand som håller en fackla

Ljusarmatur med besynnerligt utseende i trappan till andra våningen i Joenniemi herrgård.

Hanna Granfelts konsert

Brevväxling mellan affärsmän kring konserten på 1920-talet.

Skördefolk i båt II

Ellen Thesleff, 1924.

Grönsaks- och viltförsäljaren

Pieter Aertsen, 1500-talet.

Rikets kännemärken

Eric O. W. Ehrström ritade modellen för vapenlejonet och för vapnet i Finlands statsflagga 1918–1919.

2016

Springbrunns-skulptur

Skulpturen i gjutjärn har från början funnits på gården till Mänttä slott.

Väggmålning Mänttä

Heikki Marilas målning för Restaurang Gösta år 2015.

Mode- och matkolumn

Olga Gummerus-Ehrströms och Eric O. W. Ehrströms kolumn i Suomen Kuvalehti, 1917.

Gratulations-adress

Gratulationsadress till Gösta Serlachius av arbetsledarna hos G. A. Serlachius Oy, 1916.

Altartavlan i Mänttä kyrka

Alwar Cawén, skisser, 1927–1928.

Keramikrelief Violer

Birger Kaipiainen, 1970-talet.

Daguerrotypi

En silverbild från 1800talet ur Serlachiusmuseernas bildarkiv.

Bordslöpare med OS-motiv

Bordslöparen som framställdes på G. A. Serlachius Ab:s fabrik i Mänttä.

Fabriksflickor

Marcus Collin, 1916.

Serlachius-medaljen

Heikki Häiväoja, 1994.

Exlibris

Alf Danning planerade exlibris för Ruth Serlachius.

Basunängeln

Ellen Thesleff, 1926.

2015

Självporträtt

Akseli Gallen-Kallela, 1897.

Wilhelm von Schwerins död

Helene Schjerfbeck, 1927.

Minnestavla

Minnestavla över stupade arbetskamrater i vinterkriget.

Konstkännare i Louvre

Gunnar Berndtson, 1879.

Serlachius-bolagets WC-papper

Etikett Papier d’amour ritad av Eric O. W. Ehrström.

Bröderna

Hugo Simberg, 1900-talets början.

Porträtt av Doktor E. W. Lybeck

Akseli Gallen-Kallelas skissartade verk i oljefärg.

Handbok om hönsgård

Handbok översatt av Gösta Serlachius, 1927.

Joenniemi vapensköldar

Sibelius heders-adresser

Eric O. W. Ehrström, 1915.

Leppäkoski

Pekka Halonen, 1917.

Etikett för Fazers rönnbärs-sötsaker

Olga Gummerus-Ehrström, början av 1900-talet.

2014

Ruth Serlachius resekista

Ruth Serlachius resekista som har tillverkats av franska familjeföretaget Louis Vuitton.

Medalj till Gösta Serlachius

Emil Wikström, 1926.

Madonnan med körsbären

Quinten Massys, 1500-talet.

Fågelmotiv

Ur Lennart Segerstråles skissböcker.

Göstas planer för ett museum

Uno Ullberg, 1942.

Huhkojärvis bastudörrar

Hannes Autere, 1920-talet.

Myllykylä såg

Pekka Halonen, 1899.

Ladugården i Joenniemi

W. G. Palmqvist, 1927.

Samlingen Harry Kivijärvi

Gösta Serlachius konststiftelse fick samlingen år 2011 som en betydande verkdonation.

Lövö kärlstempel

Bondfolk

Eero Nelimarkka, 1917.

Julgran i salen på Kilo gård

Magnus Enckell, 1920-talet.

2013

Björneborgarnas marsch

Albert Edelfelt, 1892.

Brudbadstuga

Robert Ekman, före år 1866.

Rysk diplom

Diplom från den allryska industri- och kulturutställningen 1896.

Självporträtt

Eric O. W. Ehrström, 1933.

Menyn på toppmötet

Det internationella mötet för producenter av fettäta papper i Mänttä 1930.

Boken Science of Breath

Yogi Ramacharakas yogafilosofiska klassiker Science of Breath, översatt till finska av Ruth Serlachius, 1935.

Gubben Istolainen

Juho Rissanen, 1897.

Stiftelse-urkund

Gösta Serlachius konststiftelse, 1933.