MÅNADENS PÄRLA

Bekanta dig med ett urval av intressanta föremål och älskade verk som ingår i Serlachius-samlingarna. Här finns bakgrundsinformation till exempel om deras konservation eller andra forskningsresultat. Vi publicerar varje månad en ny pärla.

2023

Mänttä stads bordsstandar

Mänttä blev stad för precis 50 år sedan den 1.1.1973.

Smugglingsdirektiv

Brevväxling avslöjar hur Gösta Serlachius förvärvade alkoholdrycker under spritförbud.

Hårigt herbarium

Noora Schroderus verkserie gjord av mänskligt hår väcker frågor om vår inställning till behåring.

This Could go on Forever

Graffitikonstnär EGS har skapat i Estland och i Finland verkprocessen som kan fortsätta i det oändliga.

Ett sällsynt bokblad

Ett blad ur den berömda Nürnbergkrönikan skriven av Hartmann Schedel.

Kvinnor vid flottningshaken

Ett gammalt fotografi visar arbetspliktiga kvinnor i färd med att kapa träd i Sassi under fortsättningskrigets tid.

Bolagets gästrum i Joenniemi

Serlachius-bolaget hade sina gästrum i Joenniemi herrgård som verkade som museum.

Ödemarkssjö

Akseli Gallen-Kallelas Ödemarkssjö är ett av de mest efterfrågade bland de verk Gösta Serlachius konststiftelse får låneförfrågningar om.

Allmogelif

Akseli Gallen-Kallela byggde upp den finska nationella identiteten med hjälp av konsten. Han ville avbilda folket i deras äkta miljö.

2022

Konstverk och smittsjukdomarna

Spåren av det förgångnas smittsjukdomar i Akseli Gallen-Kallelas målning Flicka (1895–1896).

Elias Lönnrots roder

Hjulångaren Elias Lönnrot trafikerade på Keurusselkä fram till 1920-talet. Nuförtiden är fartygets roder en del av Serlachiusmuseers samlingar.

En ung flickas värld

G. A. Serlachius Ab publicerade småskriften En ung flickas värld som utkom år 1965.

Santeri Tuori Sky #26

Tuoris fotografiverk hör till en av de anskaffningarna i Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling.

Pekilofabriken

Ritning på Pekilofabriken som blev färdig år 1982 och stod tom sedan produktionen lades ner. År 2002 blev den Mänttä Bildkonstveckors säte.

Indiens premiärminister på besök

Indiens premiärminister Jawaharlal Nehru besökte Mänttä år 1957.

Marietta

Skiss för Maria Wiiks genombrottsverk med samma namn hör till konststiftelses senaste förvärv.

Porträtt av G. A. Serlachius

Akseli Gallen-Kallela målade porträtt av kommerserådet G. A Serlachius som var konstmecenat på sin tid.

Det engelska leendet

Målning av Clare Woods från år 2021 utställs på museet Gösta i hennes utställning Mellan det förflutna och framtiden.

Joenniemi i konststiftelsens ägo

I oktober 1972 övergick Joenniemi gård i Gösta Serlachius konstiftelsens ägo

Mänttä järnvägs jetong

Jetongen berättigade traditionellt till fritt åkande på linjen.

Kamouflage

Noora Schroderus känsliga boxningshandskar slår ut förhandsförväntningarna som baserar sig på utseendet.

2021

Greta Hornborg och dottern Elisabeth

Dubbelporträttet som Georges von Swetlik målade är 1939 har nyligen anskaffats till konststiftelsens samlingar.

Shadow Walker

Mark Wallinger tar en 2010-talsflanörs synvinkel på identitet i storstadsmiljö i sin videoverk från år 2011.

Pergamentrulle öppnas

Mystisk pergamentrulle öppnades försiktigt i växthuset som ställdes upp i Serlachiusmuseet Göstas konserveringsutrymmen.

Göstas fiskeresa till Petsamo

Arkivet innehåller intressanta brev om planeringen av en fiskeresa till Petsamo år 1935.

Läsande flicka

Hugo Simberg’s delikata linje-etsning från år 1897 avbildar konstnärens syster Elma fördjupad i läsningen av en bok.

Silverracket-pins

Ett minne av deltagande i de ungas tennisturnering

Komposition för Mäntylinna

Tuomas Korkalos verk önskar gästerna som anländer till konststaden välkomna.

Bergsrådets arbetsrum

På bilden syns verkställande direktören, bergsrådet Gösta Serlachius arbetsrum i sin ursprungliga inredning.

Skattländer

Konstnärsgrupp IC-98:s animationsverk görs till en del av konststiftelsens samlingar.

G. A Serlachius minnesmärke

Minnesmärke i brons, granit och rödgranit designades och delvis även förverkligades av Emil Wikström 1921.

Slängkälke

Hannes Autere’s humoristiska akvarellverk från år 1915.

Mänttä slott

Plan- och fasadritningar till hem för Mänttäs pappersfabrikör G. A. Serlachius.

2020

Kransbärare

Hugo Simbergs Kransbärare, 1905. Verket hör till förstudierna för målningen på galleriräcket i Tammerfors domkyrka.

Serlachius häst Gatti

Serlachius brevväxlade om att skicka sina ridhästar för att tränas eventuellt för Berlinolympiaden.

Cellulosafabriks fasadritning

Sulfitcellulosafabriks fasadritningar beställdes från Valter och Ivar Thomés arkitektbyrå.

Vindmusik

Elin Brotherus foto och videoverk inspirerat av Fluxus-konst.

Riiko Sakkinen

Franco var inte så hemsk som man påstår, 2019.

Tennis-turneringens prispokal

Pokalen i silver har designats av Eric O. W. Ehrström

Rövaren vid paradisets port

Helene Schjerfbecks exceptionella mansbild från åren 1924–25.

Väinämöinen Ilmarinen

Anselm Kiefers målning med Kalevala motiv från år 2018.

Skiss för livräddningsmedaljen

Eric O. W. Ehrströms skiss för livräddningsmedaljen från självständighetstidens första år.

Hei hulinaa sano Alina

Herrklubbens anekdoter och patrontidens tidsbild

Magnificent Desolation

Matthew Day Jacksons brosskulptur som införskaffades till Gösta Serlachius konstsamling är 2019.

Porträtt av en svartklädd man

Konservering och forskning av Rudolph Grols målning från år 1647.

2019

Olga Gummerus

Självporträtt av en ung konstnär från år 1901.

Ernst Ivar Roini

Finskhetsman samt motsåndare av G. A. Serlachius.

Problem (Symposion)

Akseli Gallen-Kallelas symbolistiska målning från år 1894.

Fayyum-porträtt

Ett 200-talsporträtt från Egypten.

Från Köpenhamns redd III

Albert Edelfelts III skiss från år 1890.

Kantat för Sibelius

Kantaten Fosterlandet som Eric O. W. Ehrström har skrivit orden till för Jean Sibelius år 1934.

Ester Toivonens reklambild

Miss Europas fotografi för Gösta Serlachius från år 1934.

Heat Painting #4

Peter Fries solig och varm landskapsmålning från åren 2016–2017.

Porträtt av Fru Rivoir

Konservering av porträtt som Ilja Repin målade år 1918.

Svedjebrännarna

Eero Järnefelts konstverk från år 1915.

Svarthand-tvål

Tvål framställdes som en biprodukt i cellulosaframställningen av G. A. Serlachius bolaget 1935–1942.

Varmt, kallt

Anu Tuominens ready made -konstverk utställdes på Gösta år 2019.

2018

J. G. Riihonens minnen

Minnen från krigs- och upprorsåren i Mänttä med omgivningar åren 1917–1918.

Isoniemi gårds huvudbyggnad

Valter Thomés och Karl Lindahls ritningar.

Minnesmärket för striden i Vilppula

Ett fotografi i vilket Gösta Serlachius håller ett överlåtelsetal vid minnesmärket över Vilppulastriderna 10.7.1938.

Konservering av ett renässans-porträtt

Konservering av ett porträtt av en ung venetiansk övreståndsdam som tillskrivs Giovanni Antonio Fasolo, 1570-talet.

Den vita arméns minnesalbum

Från år 1918.

Porträtt av Tove Jansson

Porträttet målades av Sam Vanni år 1935.

Serlachius boskapens stamböcker

Stamböcker över Ayshireras Ladies, Lorder och Erkki Bill.

Odessa konsulns diplomatpass

Gösta Serlachius hade beviljats ett diplomatpass år 1918.

Frisen om Mänttäs födelsehistoria

Väggmålningen av Lennart Segerstråle på Serlachiusmuseet Gust från år 1937.

Glasmålning i Mänttä kyrka

Eric O. W. Ehrströms skiss för glasmålningen vid Mänttä kyrkas orgelläktare från år 1928.

Serla-ekorren

Marknadsföringsmaskot

Man, vinflaska och tamburin

Jusepe de Riberas målning från år 1631.

2017

Rikets kännemärken

Eric O. W. Ehrström ritade modellen för vapenlejonet och för vapnet i Finlands statsflagga 1918–1919.

Grönsaks- och viltförsäljaren

Pieter Aertsen, 1500-talet.

Skördefolk i båt II

Ellen Thesleff, 1924.

Hanna Granfelts konsert

Brevväxling mellan affärsmän kring konserten på 1920-talet.

Hand som håller en fackla

Ljusarmatur med besynnerligt utseende i trappan till andra våningen i Joenniemi herrgård.

Flicka i Keuru gamla kyrka

Maria Raunio i Akseli Gallen-Kallelas målning från år 1889.

Ritningar till en bastu

Gösta Serlachius ändamål var att en bastu skulle doneras till Nonington College, i England 1938–1939.

Mänttä konstsällskap

Fotografi av Mänttä konstsällskaps möte från år 1951.

Riksdagens kappsäck

Som minne av sin resa till Mänttä fick Riksdagen Serlachius-koncernens produktväskor år 1937.

Café Colombia

Erik Enroth, 1971.

Fasanen

Koknings- och stekningskonst på Mänttävis, 1977.

Madonna och barnet -skulpturer

Hannes Autere, 1930-talet.

2016

Springbrunns-skulptur

Skulpturen i gjutjärn har från början funnits på gården till Mänttä slott.

Väggmålning Mänttä

Heikki Marilas målning för Restaurang Gösta år 2015.

Mode- och matkolumn

Olga Gummerus-Ehrströms och Eric O. W. Ehrströms kolumn i Suomen Kuvalehti, 1917.

Gratulations-adress

Gratulationsadress till Gösta Serlachius av arbetsledarna hos G. A. Serlachius Oy, 1916.

Altartavlan i Mänttä kyrka

Alwar Cawén, skisser, 1927–1928.

Keramikrelief Violer

Birger Kaipiainen, 1970-talet.

Daguerrotypi

En silverbild från 1800talet ur Serlachiusmuseernas bildarkiv.

Bordslöpare med OS-motiv

Bordslöparen som framställdes på G. A. Serlachius Ab:s fabrik i Mänttä.

Fabriksflickor

Marcus Collin, 1916.

Serlachius-medaljen

Heikki Häiväoja, 1994.

Exlibris

Alf Danning planerade exlibris för Ruth Serlachius.

Basunängeln

Ellen Thesleff, 1926.

2015

Självporträtt

Akseli Gallen-Kallela, 1897.

Wilhelm von Schwerins död

Helene Schjerfbeck, 1927.

Minnestavla

Minnestavla över stupade arbetskamrater i vinterkriget.

Konstkännare i Louvre

Gunnar Berndtson, 1879.

Serlachius-bolagets WC-papper

Etikett Papier d’amour ritad av Eric O. W. Ehrström.

Bröderna

Hugo Simberg, 1900-talets början.

Porträtt av Doktor E. W. Lybeck

Akseli Gallen-Kallelas skissartade verk i oljefärg.

Handbok om hönsgård

Handbok översatt av Gösta Serlachius, 1927.

Joenniemi vapensköldar

Sibelius heders-adresser

Eric O. W. Ehrström, 1915.

Leppäkoski

Pekka Halonen, 1917.

Etikett för Fazers rönnbärs-sötsaker

Olga Gummerus-Ehrström, början av 1900-talet.

2014

Ruth Serlachius resekista

Ruth Serlachius resekista som har tillverkats av franska familjeföretaget Louis Vuitton.

Medalj till Gösta Serlachius

Emil Wikström, 1926.

Madonnan med körsbären

Quinten Massys, 1500-talet.

Fågelmotiv

Ur Lennart Segerstråles skissböcker.

Göstas planer för ett museum

Uno Ullberg, 1942.

Huhkojärvis bastudörrar

Hannes Autere, 1920-talet.

Myllykylä såg

Pekka Halonen, 1899.

Ladugården i Joenniemi

W. G. Palmqvist, 1927.

Samlingen Harry Kivijärvi

Gösta Serlachius konststiftelse fick samlingen år 2011 som en betydande verkdonation.

Lövö kärlstempel

Bondfolk

Eero Nelimarkka, 1917.

Julgran i salen på Kilo gård

Magnus Enckell, 1920-talet.

2013

Björneborgarnas marsch

Albert Edelfelt, 1892.

Brudbadstuga

Robert Ekman, före år 1866.

Rysk diplom

Diplom från den allryska industri- och kulturutställningen 1896.

Självporträtt

Eric O. W. Ehrström, 1933.

Menyn på toppmötet

Det internationella mötet för producenter av fettäta papper i Mänttä 1930.

Boken Science of Breath

Yogi Ramacharakas yogafilosofiska klassiker Science of Breath, översatt till finska av Ruth Serlachius, 1935.

Gubben Istolainen

Juho Rissanen, 1897.

Stiftelse-urkund

Gösta Serlachius konststiftelse, 1933.