Museerna och samlingarna

Serlachiusmuseerna

Serlachiusmuseerna erbjuder unika kulturupplevelser i konstens, arkitekturens och historiens tecken, de underbara landskapen och den kulturhistoriskt betydande miljön inte att förglömma.

Konststiftelsen

Gösta Serlachius konststiftelse grundades år 1933 för att uppföra och driva ett museum samt försköna Mänttä med konst.

Samlingarna

Konststiftelsen har förutom konstsamlingen även rikliga dokument-, föremåls- och bildarkivsamlingar.

Publikationer

Serlachiusmuseernas publiceringsverksamhet är livlig. Olika böcker publiceras oftast på finska och på engelska. Förutom utställningspublikationerna hör även historieböcker till publikationsserien.

Månadens pärla

Serlachiusmuseers Månadens pärla handlar varje månad om en tema som har anknytning till exempel till ett föremål eller ett konstverk ur Serlachius samlingen.

Nätpublikationer

Här kan du söka efter några utvalda verk samt Eric O. W. Ehrströms smyckekonstverk ur Gösta Serlachius konststiftelses samlingar.