Gösta Serlachius konststiftelse

Serlachiusmuseerna drivs av Gösta Serlachius konststiftelse, som grundades år 1933 för att förvalta och underhålla den konstsamling som bergsrådet Gösta Serlachius (1876–1942) hade byggt upp. Det fastställdes att stiftelsen skulle ha i uppdrag att uppföra och driva ett museum samt försköna Mänttä med konst.

Gösta Serlachius ville att hans konstsamling skulle bevaras i Mänttä, som enligt hans egen utsago hade sett samlingens födelse. Samlingens tyngdpunkt låg och ligger fortfarande på konst från den finländska guldåldern. Den innehåller även gammal europeisk konst, äldre finländsk konst, verk från den finländska konstens brytningsskede och från modernismen.

Efter Gösta Serlachius död leddes konststiftelsen av hans son, bergsrådet Ralph Erik Serlachius (1901–1980), från år 1943 till år 1976. Under hans tid utökades samlingarna stadigt. År 1973 anställde konststiftelsen den första heltidsanställda intendenten med museal utbildning.

Utvecklandet av stiftelsen och utställningsverksamheten fortsatte under bergsrådet Gustaf Serlachius (1935–2009) tid. Han blev ordförande för konststiftelsens direktion år 1976 och ordförande för styrelsen år 1980. Joenniemi gård genomgick en grundlig restaurering åren 1983–1984. Utställningsutrymmet fördubblades till ca 500 kvadratmeter.

År 1986 fusionerades G.A. Serlachius Aktiebolag med Metsäliiton teollisuus. I samband med detta reviderades konststiftelsens stadgar. Istället för representanter för G.A. Serlachius Ab tog representanter för Sissi och Gösta Serlachius Ättlingar r.f. plats i stiftelsens direktion.

År 2000 stiftelsen förvärvade av Metsä-Serla Oy det tidigare huvudkontoret för G. A. Serlachius Ab i Mänttä centrum. Den hade varit endast delvis i bruk sedan Metsä-Serla föddes, då det nya bolagets huvudkontor hade flyttat till Helsingfors. I byggnaden öppnades år 2003 ett museum som berättar om Serlachiusarnas, Mänttäs och pappersindustrins historia.

År 2009 dog bergsrådet Gustaf Serlachius. Redan tidigare samma år hade diplomekonom Henrik de la Chapelle tillträtt som ordförande i stiftelsens styrelse. I samband med detta förenade stiftelsen sina museers organisationer och museerna fick nya namn: Gösta och Gustaf.

År 2010 utlyste konststiftelsen en internationell arkitekttävling om den tilläggsdel som skulle byggas i anslutning till konstmuseet Gösta. Det att den nya museiutvidgningen blev färdig sommaren 2014 har inneburit ett mångdubblande av verksamheten och gjort Serlachius till en betydande kulturdestination utanför de stora städerna.

Förutom utvidgningen av utställningsverksamheten har man i konststiftelsen utfört ett långsiktigt arbete med samlingarna. Konststiftelsens styrelse godkände stiftelsens samlingspolitiska program från början av år 2015. Det innehåller bland annat de principer enligt vilka stiftelsens värdefulla konstsamling sköts om och kompletteras. 

Konststiftelses styrelse

I Gösta Serlachius konststiftelses styrelse representeras Serlachius släktförening av:
Henrik de la Chapelle, ordförande
Susanna Serlachius-Pressler, vice ordförande
John Lindahl
Gösta Serlachius

Representant för Finlands Konstakademi :

Antti Linnovaara

Representant för Åbo Akademi:

Marie-Sofie Lundström

Representant för Konstnärsgillet i Finland:
Maija Helasvuo

Gustaf Adolf Serlachius

Gustaf Adolf Serlachius grundade sitt första träsliperi vid Mäntänkoski år 1868. Trots stora svårigheter byggde han upp Mänttä till ett livligt industricentrum. Serlachius satte även värde på konst. Han var Akseli Gallen-Kallelas samt Emil Wikströms vän och mecenat.

Gösta Serlachius

Gösta Serlachius, som var G. A Serlachius broson, utvidgade G. A. Serlachius Aktiebolag till ett av Finlands mest framgångsrika träförädlingskoncern. Energisk företagsledare var känd även som konstsamlare, och grundade år 1933 konststiftelsen som bär hans namn för att säkra sin växande konstsamling.