Reflektion från skogen

Eija-Liisa Ahtilas flerbildinstallation

Serlachius Gård 12.10.2024—27.4.2025

Eija-Liisa Ahtilas (f. 1959) tredje beställningsverk för Serlachius är en flerbildsinstallation där hon fortsätter att ifrågasätta den rörliga bildens narrativ och det människocentrerade perspektivet. Ahtila bygger upp sätt att presentera och uttrycka för att skapa en mer balanserad förståelse av den levande verkligheten på jorden.

Den akuta krisen i vår livsmiljö påverkar redan våra val, vårt sätt att tänka och uppfatta; också kulturens och konstens roll i samhället påverkas. Konstnären utgår i sitt verk från de olika levande varelsernas gemensamma rumsliga existens – olika arters liv i sin egen livsmiljö.

I verket medverkar både mänskliga och icke-mänskliga individer. Utgående från skogens mångfald försöker verket beskriva de skeenden som skapar liv. 

Verkbild: Eija-Liisa Ahtila, Reflektion från skogen, 2024, stillbild ur flerbildsinstallation.