Heijastus metsästä

Eija-Liisa Ahtilan monikuvainstallaatio

Serlachius Kartano 12.10.2024—27.4.2025

Eija-Liisa Ahtilan (s. 1959) kolmas tilausteos Serlachiukselle on monikuvainstallaatio, jossa hän jatkaa liikkuvan kuvan kerronnan ja ihmiskeskeisen näkökulman kyseenalaistamista. Ahtila rakentaa esittämisen ja ilmaisun tapoja, joiden avulla voidaan luoda tasapainoisempi käsitys maapallon elävästä todellisuudesta. 

Elinympäristön radikaali hätätila vaikuttaa jo valintoihimme, ajattelu- ja havaitsemistapoihin, samoin kuin kulttuurin ja taiteen rooliin yhteiskunnassa. Teoksen lähtökohtana on eri elollisten yhteinen tilallinen oleminen – eri lajien omassa elinpiirissään ylläpitämä elämä.

Teoksessa on sekä ihmis- että muunlajisia esittäjiä. Teos tavoittelee noiden elämää luovien tapahtumien kuvaamista ja ottaa lähtökohdaksi metsän moninaisuuden.

Teoskuva: Eija-Liisa Ahtila, Heijastus metsästä, 2024, stillkuva monikuvainstallaatiosta.