Prislistan för samlingstjänster

Prislista över samlingstjänster 

Bildanvändningsavgifter för verkbilder och historiska bilder:

läroprovsarbeten, forskningspublikationer

avgiftsfritt

utställnings- och dekorationsbruk

70 €

böcker, tidningar, inre sida

70 €

publikationens pärm

300 €

AV-publikationer

70 €

televisions- eller utereklam

enligt avtal

användning i en försäljningsprodukt

enligt avtal

  

Tjänsteavgifter:

fotoavgift

50 €

digitaliseringsavgift

10 €

infotjänst, utvidgade utredningar

50 €/h

papperskopior av dokumenten

0,40 €/st

faktureringstillägg

5 €

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.