Serlachius konstsamling

Bergsrådet Gösta Serlachius (1876–1942) grundade år 1933 en konststiftelse som bar hans namn för att trygga framtiden för den samling han samlat och för att starta en konstmuseiverksamhet i Mänttä.  

Som konstsamlare- och mecenat fortsatte bergsrådet Serlachius i fotspåren på sin farbror kommerserådet Gustaf Adolf Serlachius (1830–1901) som grundat Mänttä pappersfabrik. Kommerserådet hade stött unga begåvade konstnärer i början av deras karriär. 

Gösta Serlachius blev via sin farbror bekant med Akseli Gallen-Kallela som blev hans vän och den mest centrala konstnären i samlingen han samlade. Många andra konstnärer blev också vänner med bergsrådet Serlachius. Han var en prismedveten köpare men samtidigt en gästvänlig värd för konstnärerna i den närmaste kretsen såsom Eric O. W. Ehrström, Pekka Halonen, Hannes Autere, Victor Westerholm och Jussi Mäntynen. Bergsrådet inspirerades inte av den nonfigurativa målningskonsten men köpte fördomsfritt utställningsverk av sin egen tids modernister, till exempel Tyko Sallinen, Wäinö Aaltonen, Magnus Enckell och Helene Schjerfbeck. 

I den samling som Gösta Serlachius samlat finns också för nordiska förhållanden sällsynta verk av europeisk gammal konst. Bergsrådet hade via sitt jobb goda internationella förbindelser, och särskilt under tiden mellan krigen reste han livligt mellan London, Paris, Stockholm, samt städer i Ryssland och Tyskland. Han använde sig ofta som stöd för sina verkinförskaffningar av sakkunniga, men litade alltid i sista hand på sin egen intuition som samlare. 

Bergsrådets preferenser och konstsmak syns fortsättningsvis som en röd tråd i Gösta Serlachius konststiftelses nuvarande samlingslinjeringar. Samlingen har på 2010-talet växt kraftigt till att redan rejält överstiga 10 000 verk, till vilka vid sidan om målnings- och skulpturkonst hör omfattande skisshelheter och grafik samt nutidskonstverk som införskaffats under de senaste åren, bland annat fotografi- och videokonst, installationer och offentliga monument. 

I konstsamlingen finns flera breda konstnärsspecifika verkhelheter av inhemska mästare, de viktigaste av dem är verk av Akseli Gallen-Kallela, Emil Wikström, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff, Hugo Simberg, Alvar Cawén och Marcus Collin. Andra betydande specialsamlingar är Eric O. W. och Olga Ehrströms testamentsamling, flera donationer av medlemmar av släkten Serlachius, en verkhelhet som införskaffats från greve Louis Sparre, Lennart Segerstråles kvarlåtenskapssamling, Lars-Olof Robert Stigells testamentsamling samt Samlingen Kivijärvi -stiftelsens donationssamling som mottagits på 2010-talet. 

Presentation av konstsamlingen

Ett urval verk ur Serlachius samling och korta verkpresentationer har publicerats på sidan taide.art.