Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristöpolitiikkamme

Meille Serlachius-museoissa työskenteleville vastuu ympäristöstä on sydämen asia. Haluamme pitää huolta ympäristöstä yhtä huolellisesti ja pitkäjänteisesti kuin vaalimme taidekokoelmaamme sekä yhtä rohkeasti ja laadukkaasti kuin tuotamme näyttelyitä ja palvelemme asiakkaita.

Toimimme kulttuurisesti kestävällä tavalla turvaten arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville. Olemme tunnistaneet toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat. Päämääränämme on pystyä minimoimaan energian ja veden kulutus sekä tuotettujen jätteiden määrä ja niiden negatiiviset ympäristövaikutukset. Elinkaariajattelu on meille tärkeää.

Ympäristötyötämme ohjaa kansainvälinen ympäristöstandardi ISO 14001. Ympäristöjärjestelmä kytkeytyy määrittelemiimme ydin-, avain- ja tukiprosesseihin. Sitä sovelletaan näihin prosesseihin liittyvissä henkilöstömme, kumppaneidemme ja sidosryhmiemme toiminnassa Mänttä-Vilppulassa sijaitsevissa, museotoiminnassa käytettävissä kiinteistöissä. 

Arvioimme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti vastuullisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tässä työssä toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa sitovat velvoitteemme täyttäen.

ISO 14001 -ympäristö-sertifikaatti

Serlachius-museoille myönnettiin kansainvälinen ympäristösertifikaatti joulukuussa 2021.

Sustainable Travel Finland -merkki

Serlachius-museo on saanut kestävästä matkailusta kertovan, Visit Finlandin myöntämän merkin joulukuussa 2021.

Ilmasto-kumppanuus

Serlachius-museot ovat mukana Tampereen seudun ilmastokumppanuusverkostossa.