Uudet ympäristösertifikaattimme

Uudet ympäristösertifikaattimme

Serlachius-museoille on 13.12.2021 myönnetty ISO 14001 -standardiin pohjautuva sertifikaatti järjestelmällisestä ympäristötyöstä. Kansainvälisesti tunnetuimpiin kuuluva ympäristöjohtamisen sertifikaatti on vain harvoilla museoilla. Saimme myös Sustainable Travel Finland -merkin vastuullisesta matkailutoiminnasta.

Sertifikaatin saamista edelsi lähes kahden vuoden työ, jonka aikana museoiden kaikki toiminnat käytiin läpi ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmista ja koottiin ympäristöohjelmaksi. Se toimii nyt pohjana kaikelle tekemiselle museoissa. 

ISO 14001 -sertifikaatin edellytyksenä on, että museoiden kaikki keskeiset prosessit ja toiminnan ympäristövaikutukset on todennettu ja kirjattu. Lisäksi museoiden hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on laadittu yksityiskohtainen suunnitelma. Ympäristöohjelmassa mainittujen toimien toteutumista on seurattu useilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, ja niitä jatketaan tulevaisuudessa säännöllisesti.

Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja organisaatiot ovat sitoutuneet kunnioittamaan ja vaalimaan suomalaista luontoa, elämäntapaa ja kulttuuria.

Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi

Jätteiden minimoiminen, lajittelu ja kierrättäminen ovat arkea museoiden kaikessa toiminnassa. Näyttelyiden rakentamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan vanhoja rakenteita ja materiaaleja. Kierrätysmateriaaleja käytetään teosten pakkaamisessa kuljetusta varten ja yleisötyön järjestämissä työpajoissa sekä esimerkiksi verkkokauppaostosten postituksessa. Ympäristöteemat nousevat esiin monipuolisesti museoiden sisällöissä: näyttelyissä, ohjelmapalveluissa ja tapahtumissa. 

Lämmitysenergia ja sähkönkulutus muodostavat peräti kahdeksankymmentä prosenttia Serlachius-museoiden hiilijalanjäljestä. Koska museoiden tehtävänä on vaalia kulttuuriperintöä ja säilyttää sitä jälkipolville, ei kokoelma- ja näyttelytilojen olosuhteista voida tinkiä: lämpö- ja kosteusolosuhteiden on pysyttävä vakaina. Energiamuotoon sen sijaan voidaan vaikuttaa. Museoiden lämmityksessä ja viilennyksessä selvitetään siirtymistä geoenergiaan. Lisäksi on tehty lukuisia pienempiä energiankulutusta vähentäviä ratkaisuja.

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassa

Ympäristöohjelmaan olennaisesti liittyvä vastuullisuus merkitsee muun muassa kulttuuriperinnön vaalimista, joka kuuluu Serlachius-museoiden perustehtäviin. Yksityisin varoin toimiva Gösta Serlachiuksen taidesäätiö toteuttaa vastuullisuutta monella muullakin tavalla. 

Oma bussivuoro Tampereelta palvelee autottomia museokävijöitä ja vähentää liikkumisen hiilijalanjälkeä. Sähkö- ja hybridiautoille on tarjolla latausmahdollisuus. Serlachius-museot työllistää kymmeniä ihmisiä ja käyttää paljon paikallisia palveluja. 

Auditoija kiittää museoiden ympäristötyötä

ISO 14001 -järjestelmätyön pääauditoija Paula Mikkola auditoinnin suorittaneesta Kiwa Inspectasta kiittää Serlachius-museoiden henkilökunnan vahvaa sitoutumista luonnon ja ympäristön vaalimiseen. “Ulkopuolisen auditoijan silmin tämä näyttäytyi samanlaisena taitona ja sisäsyntyisenä sitoutumisena kuin mitä museotoiminnassakin tarvitaan – taiteen ja kulttuurin arvostusta ja tahtoa säilyttää sitä perintönä tuleville sukupolville.”

”Olen ylpeä ja kiitollinen, että sain tutustua tähän arvokkaaseen kulttuurikohteeseen ja että sain omalta osaltani olla varmistamassa ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristösertifikaatin myöntämisen Serlachius-museoille”, hän toteaa.

Sertifikaattilogo