Tackbrev

En brevkedja och utställning om verk som lämnat ett bestående intryck

Serlachius Huvudkontor 15.6.2024—16.2.2025

Ibland har konstverk så stark inverkan på betraktaren att upplevelsen lämnar ett bestående intryck. Det kan förändra vårt sätt att tänka, vårt sätt att se, uppleva och strukturera världen. Det kan sätta något i rörelse eller förbli levande i oss.

Tackbrev är en grupputställning som ger bildkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bildkonsten möjlighet att lyfta fram en enskild konstnär och dennes verk samt att tacka upphovspersonen.

Tackbreven bildar en slingrande mångfacetterad kedja där goda ord förs vidare från en konstnär till en annan. Publiken bjuds in till en dialog mellan konstnärerna, till konstens och nätverkens växelverkan. Utställningens kuratorer är Tarja Väätäinen och Elina Brotherus. 

Bild ovan: Anne Koskinen, Arsenia (Foundling) 2019 och Guardian XVI, 2019, natursten. Fotografi: Jussi Tiainen, Galerie Anhava.