Bakom cellulosaporten

Arbete och historier i Mänttäs cellulosafabrik

Serlachiusmuseet Gustaf 29.2.2020—19.11.2023

Siluetten av fabriken är för många mycket bekant, men vad månne händer innanför fabriksstängslet? 

Utställningen berättar om framställningen av cellulosa i Mänttä, i Finlands sista sulfitcellulosafabrik. Berättandet som grundar sig på intervjuer lyfter fram människorna bakom processdiagram och produktionssiffror genom att närma sig temat ur vardagens och arbetets synvinkel.

Berättelserna tillsammans med de andra samlingsmaterialen öppnar också för en granskning av skogsindustrins kulturmiljöer och miljöpåverkan. Utställningens kurator är Milla Sinivuori-Hakanen. 

En liten teaser för utställning Bakom cellulosaporten