Selluportin takana

Työtä ja tarinoita Mäntän selluloosatehtaasta

Serlachius-museo Gustaf 29.2.2020—19.11.2023

Mäntän selluloosatehdas tarjosi sadoille ihmisille työtä ja toimeentuloa vuodesta 1913 vuoteen 1991. Selluportin takana -näyttely luo tehtaalla työskennelleiden kertomana näkymän sellutehtaan arkeen.

Näyttelyssä nostetaan esiin ihmiset prosessikaavioiden ja tuotantolukujen takaa. Serlachius-museoiden tutkija Milla Sinivuori-Hakanen haastatteli sellutehtaalla työskennelleitä vuosina 2017–18. Kaikkiaan muistitiedon keruuseen osallistui 26 ihmistä ja tarinoita kertyi satoja sivuja. Näyttelyyn näistä on päätynyt vain pieni osa.

Näyttelyteksteissä ihmiset kuvaavat työtä ja työn muutosta sellutehtaalla. Kerrotuista tarinoista syntyy kokonaiskuva sellun valmistuksesta, työtehtävistä prosessin eri vaiheissa ja varsinaista tuotantoa tukeneista tehtävistä.

Selluportin takana -näyttelyn tarinat yhdessä kokoelma-aineistojen kanssa avaavat näkymiä myös teollisen ympäristön muutokseen sekä ympäristökysymyksiin. Runsas valokuva- ja piirustusaineisto kertoo tehdasalueen ja tehdastyön muuttumisesta lähes kahdeksankymmenen vuoden aikana. 

Näyttelyn on kuratoinut Milla Sinivuori-Hakanen. Sen visuaalisesta ilmeestä on vastannut Serlachius-museoiden suunnittelupäällikkö Tarja Väätänen.

Selluportin takana @serlachius Gustaf-museossa kertoo kivalla tavalla entisajan sellumaakareista. Prosessikin tulee kuvattua mutta ihmisten ääni kuuluu hienosti päällimmäisenä. Kumiveneet kunnossapidossa olivat minulle uusi juttu.” Pirkko H. Twitter 10.7.2020

Video

Kuraattori Milla Sinivuori-Hakanen kertoo Selluportin takana -näyttelystä Serlachius-TV:n haastattelussa.

Mustakäsi-saippua

Lue lisää sulfiittiselluloosan valmistuksen oheistuotteena valmistuneesta Mustakäsi-saippuasta.

Sellutehtaan julkisivu-piirustus

Lue Valter ja Ivar Thomén tekemästä julkisivupiirustuksesta vuodelta 1913.