Tips inför skolelevbesöket

Det lönar sig alltid att inleda planeringen tillsammans med Serlachiusmuseernas personal. Här finns några tips inför skolelevbesöket. Vi väljer med er på förhand ett tema för museibesöket som vi kan behandla på många olika sätt.

Serlachius Gård och Serlachius Huvudkontor ligger på cirka tre kilometers avstånd från varandra. Detta är värt att ta hänsyn till när man planerar dagens program. Bekanta dig med våra skoelevprogram i förväg. Du kan välja ett eller flera program i samband med ert besök.

Välj en film som en del av programmet
Med de guidade rundturerna på Serlachius Huvudkontor kan man kombinera till exempel den 30 minuter långa filmen Serlachius historia, som på ett fascinerande sätt behandlar pappersindustrins skeden

Reservera tillräckligt med tid
Reservera tillräckligt med tid för museibesöket. För de guidade turerna räcker en timme, men förflyttningen mellan museerna och filmen tar nästan en timme till. I samband med varje program meddelas hur lång tid det tar samt dess åldersrekommendation.

Betalning och annulering 
Läraren betalar när gruppen anländer avgiften för hela gruppen vid biljettdisken. Läraren eller barngruppens ledare kommer gratis in på museet tillsammans med gruppen. Besöket kan också faktureras, i vilket fall vi debiterar ett faktureringstillägg på 5 euro. För elevbokningarna gäller våra museers allmänna boknings- och annuleringsvillkor. De finns på länken nedan.

Chefen för publikarbetet står till er tjänst
Kom överens om besöket med vår säljtjänst tfn +358 3 488 6081, eller kontakta chefen för publikarbetet Päivi Nieppola, paivi.nieppola@serlachius.fi. Hon ger ytterligare tips för ert besök.