Serlachius Gård

Utgångspunkten för Serlachius Gård är den gamla herrgården Joenniemi, där man ända sedan år 1945 har visat Gösta Serlachius konststiftelses samlingar. På sommaren 2014 fick den en ny träbyggd utvidgningsdel bredvid sig. Samtidigt började man visa i museet förutom klassikerverken även nutidskonst och intressanta temautställningar.

Den gamla gården blev färdig som bergsrådet Gösta Serlachius representationshem år 1935. Nedre våningen i byggnaden i rödtegel, ritad av arkitekt Jarl Eklund, har tjänstgjort som museum ända sedan 1945. Museet var då vårt lands åttonde konstmuseum. Hela byggnaden togs i konstmuseibruk år 1984. Gösta Serlachius konststiftelses samlingar är kända som en samling av verk av mästare från den finska guldåldern, och av gammal europeisk målarkonst som är sällsynt för finländska förhållanden. 

På sommaren 2014 blev i anslutning till Serlachius gamla hemgård en utvidgad del färdig som representerade modern träarkitektur, den nya byggnaden som har möjliggjort nya, ännu mer mångfacetterade och omfattande utställningar än förut. Genom den utvidgade delen fick konstmuseet moderna publikutrymmen: en utsiktsrestaurang, en festsal och en museishop, samt tidsenliga konstförvarings- och konserveringsutrymmen.        

Förutom utställningar har Serlachius Gård ett mångsidigt kulturutbud. Konserter, teaterföreställningar och seminarier ordnas året runt i paviljongens Kivijärvisal. Serlachius Gård erbjuder en fantastisk miljö för konserterna under Mänttä musikfestival,och för matevenemanget Mänttä Food Festival varje sommar. I konstmuseet organiseras i riklig skala även företags och organisationers egna evenemang.

Serlachius Gård är beläget i Joenniemi gårds kulturhistoriskt värdefulla miljö vid sjön Melasjärvi. Parken har sedan 1930-talet varit en central del av herrgårdens kulturlandskap. Den första parkplanen utformades av trädgårdsarkitekt Paul Olsson, och den blev uppdaterad 1996 av landskapsarkitekt Gretel Hemgårds byrå. Samma byrå förnyade parkplanen i samband med byggandet av utvidgningsdelen år 2014.

I parken kan man se talrika skulpturer av Harry Kivijärvi, vilka Gösta Serlachius konststiftelse fick som donation år 2011 av Stiftelsen Kivijärvisamlingen. Utvidgningsdelen och de skulpturer som har placerats i parken strukturerar landskapet där det föds nya utrymmen och platser att beskåda. Parkens gångar leder besökarna till bron och till den närbelägna ön Taavetinsaari, där man ser konst under sommaren.

Tillbyggnaden

Utvidgningsdelen har också vunnit flera pris och varit nominerad i många tävlingar såväl i Finland som utomlands.

Konstbastu

I Serlachius Gårds strandlandskap finns Konstbastun, som erbjuder upplevelser inte bara för bastubadandets utan också för konstens, designens och arkitekturens vänner.

Pris till Serlachiusmuseerna

Pris till museerna och restaurören.