Papperhjärtat

Gösta Serlachius var en av Finlands mest inflytelserika industrialister under mellankrigstiden. Han lyfte målmedveter G. A. Serlachius Aktiebolag till ett storföretag och till internationella framgångar.  Som affärsman skydde han inga risker och styrde över sin hemort som en patriark. Bakom den stränga fasaden dolde sig emellertid en estet och en främjare av bildkonst.

Historieforskaren Oula Silvennoinen berättar mustigt och flyhänt om hur G.A. Serlachius Aktiebolag i takt med de ideologiska förändringarna utvecklades till en stabil och mångsidig träförädlingskoncern. Framför allt borrar sig Pappersjärtat djupt in i sin huvudpersons driftiga och starka personlighet.

Författare: Oula Silvennoinen
Översättare: Maria Huss
Grafisk design: Matti Berg
Siltala Publishing
Bookwell, Juva 2013
545 sidor 

Serlachiusmuseernas publikationer 11
ISBN 978-952-234-180-8