Joenniemi övergår i konststiftelses ägo i oktober 1972

OKTOBER 2022

Gösta Serlachius konstmuseum hade fungerat i några hyrda lokaliteter som var avsedda att vara temporära, i några rum i Joenniemi herrgård, sedan 1945. En avsevärd mängd av verk hade placerats på G. A. Serlachius Aktiebolags verksamhetsställen och även på andra håll. Det hann gå trettio år från stiftelsens grundares död till det att konstmuseet fick egna utrymmen och man började utvecklat museet i en professionell riktning. 

Gösta Serlachius yngre son Bror Serlachius hade i arv fått Joenniemi herrgård och han gav över den till sina söner Peter och Bror Olof. De var villiga till ett långsiktigt hyreskontrakt eller möjligen till en försäljning av Joenniemi och den omkringliggande parken. På konststiftelsens årsmöte av år 1970 konstaterades att ett snabbt beslut skulle vara önskvärt.

Ett utskott på tre personer lade upp en riktgivande värdering och ett förslag till ett överförande av Joenniemi herrgård och park på konststiftelsen. I prisuppskattningen kom man för byggnadens del fram till 880 000 mark och för tomten till 240 000 mark. Förslaget innehöll att G. A. Serlachius Ab hyr övre våningen på Joenniemi och att man i närheten av byggnaden bygger en större utställningshall.   

Genomförandet av affären försenades och man började i stiftelsens styrelse redan bli otålig. Bergsrådet Bror Serlachius presenterade en värdeuppskattning av de fasta konstverken på Joenniemi, som ytterdörrens och fönsterkarmarnas skulpturer, vinkällarens väggmålningar och bibliotekets takmålning. Stiftelsens ordförande R. Erik Serlachius har i förslaget skrivit kommentarer: ”något, ja, nej”. 

Bror Serlachius meddelade att han för sig själv skulle hålla pektorshuset och en del av bilgaraget, av källaren och huvudbyggnadens övriga lagerutrymmen, samt att han övervägde att sälja Joenniemis möbler. Man väntade på beslutet och ordförande började bli otålig: ”Felet är inte mitt, utan min brors, som inte kan bestämma sig för om han ska sälja Joenniemi eller inte”.

I oktober 1972 fick man till stånd ett beslut om Joenniemiaffären. ”Jag vill härmed meddela att Joenniemi gård – ca 6 ha mark med byggnader – har övergått i Konststiftelsens ägo genom ett köpebrev daterat den 6.10.1972, skrev ordförande till styrelsen. En av styrelsemedlemmarna, konstnären Lennart Segerstråle, gratulerade: ”Tillåt mig att gratulera till denna affär som slutgiltigt gör Joenniemi till det museum som Gösta då planerade för en annan plats. Minnet av honom kommer ofta för mig genom de uppgifter han gav min pensel. Han sådde också de frön som nu har vuxit till en livskraftig växt.”

För renoveringen av Joenniemi reserverades i 1973 års budget 50 000 mark. Övre våningen och köket hyrdes ut till G. A. Serlachius Ab. Som kompensation för användningen av lokaliteterna ansvarade bolaget för skötseln av omgivningen samt för de normala årsreparationerna.

Helena Hänninen 

Forskare

Källor: 
Bror Serlachius brev till R. Erik Serlachius 6.8.1971 och 24.8.1972;
R. Erik Serlachius brev till Lennart Segerstråle 29.2.1972; 
Lennart Segerstråles brev till R. Erik Serlachius 16.10.1972,
R. Erik Serlachius korrespondens, Serlachius-museernas arkiv.

Joenniemi Gård
Joenniemi gärd i början av 1970-talet. I andra ändan av byggnaden kan man fortfarande se drivhuset som demonterades i mitten av decenniet. Serlachiusmuseernas fptpgrafisamling, fotograf Heinonen.
Serlachius brev till Lennart Sergerstråle. Serlachiusmuseernas arkiv.
R. Erik Serlachius brev till Lennart Segerstråle från den 29.2.1972. Serlachiusmuseernas arkiv.
Lennart Segerstråles brev till R. Erik Serlachius från den 16.10.1972. Serlachiusmuseernas arkiv.