Vuoropuhelu ajan yli

Vuoropuhelu ajan yli kokoaa yhteen kaksi Serlachius-museo Göstan Mänttää käsittelevää valokuvanäyttelyä. Ville Lenkkerin näyttely Kivettynyt metsä (2014) esitteli Mänttää lapsuuden kotiseutuna, taiteilijan oman kasvukertomuksen taustana ja ehkä vääristyneidenkin muistojen hämäränä kohteena.

Ryhmänäyttelyn Kaukainen kosketus (2015) taiteilijoille Mänttää taas oli tuntematon pikkukaupunki ja analyyttisten havaintojen kohde reilun viikon verran syksyllä 2014. Näyttelykirja Vuoropuhelu ajan yli pyrkii kaivamaan kanavia näiden kokonaisuuksien välille ja saamaan ne virtaamaan samassa uomassa, toisistaan vahvistuen.

Kirjoittajat: Ville Lenkkeri, Pauli Sivonen ja Pekka Turunen
Toimittajat: Ville Lenkkeri ja Laura Kuurne
160 sivua
ISBN 978-952-7017-08-1
Serlachius-museoiden julkaisuja 21
Bookwell Oy, Porvoo 2015

Serlachius museoiden Vuoropuhelu ajan yli -julkaisun kansikuva.