Valokuva Serlachius-yhtiön toimitusjohtajan työhuoneesta

ELOKUU 2021

Bertel ja Valter Jungin suunnittelema G. A. Serlachius Oy:n pääkonttori Mäntässä valmistui vuonna 1934. Valokuvaaja Henrik Seppäsen vuonna 1938 ottamassa kuvassa toimitusjohtaja ja vuorineuvos Gösta Serlachiuksen työhuone näyttäytyy alkuperäisessä sisustuksessaan. Rakennuksen toisen kerroksen kaikkien edustustilojen kalustus ja sisustus oli tarkoin suunniteltu.

Pääkonttoriin oli alun alkaenkin suunniteltu sijoitettavan taidetta, jonka tekijöiksi valittiin Gösta Serlachiuksen luottotaitelijoita. Koristamissuunnitelmaa laatinut Marcus Collin (1882–1966) sai tehdäkseen toimitusjohtajan huoneen kolme maalausta, joista oli kaavailtu metsätyöaiheisia. Valokuvassa oikealla näkyvä teos oli erityisesti vuorineuvoksen mieleen. Raskaassa sohjokelissä vedettävän lastin kuvauksesta käytettiin kirjeenvaihdossa nimeä ”paperipuukuorma ja apuhevonen”. Teosta vastapäätä sijoitetun, valokuvan ulkopuolelle jäävän maalauksen aiheena oli puun kaataminen. Kolmannen, huoneen suurimman teoksen oli tarkoitus esittää tukkipuuvarastoa jäällä. Serlachius ei kuitenkaan ollut työstä kovin innostunut. Se muistutti liikaa huoneen muita puunkorjuuseen liittyviä töitä ja toisaalta tukkipuu – siis sahatavara – ei ollut massan, paperin ja kartongin tuotantoon profiloituneelle yhtiölle keskeisin raaka-aine. Uudeksi aiheeksi oli tarjolla mm. taimien istutus, mutta suureen teokseen kaivattiin jotakin visuaalisesti monimuotoisempaa. Collin päätyi tuotannon toiseen ääripäähän: kaksi metriä leveän maalauksen täyttää Helsingin Jätkäsaarta kovasti muistuttava satamanäkymä, jossa G. A. Serlachius Oy:n sellupaaleja lastataan laivaan. Aihe liittää Mäntän kansainväliseen kauppaan ja viittaa myös Gösta Serlachiuksen aikana perustettuun Mäntän selluloosatehtaaseen.

Huoneen kalusteet valmistettiin mittatilaustyönä Serlachius-yhtymään kuuluvalla Kolhon puusepäntehtaalla. Ne suunnitteli Birger Hahl, joka sai Gösta Serlachiukselta yksityiskohtaisia neuvoja niin visuaalisissa kuin käytännöllisissä kysymyksissä. Serlachius tilasi niihin kuvanveistäjä Hannes Autereelta veistoskoristelun, joka kuvasi yhtymän koko laajaa toimintakenttää maa- ja metsätalouden, vesistöjen hoidon ja puunjalostusteollisuuden parissa. Kirjoituspöydän reliefien aiheet metsästys, kalastus, myllymatka, pellonraivaus, metsänhoito ja käsinsahaus liittyvät myös Gösta Serlachiuksen henkilökohtaiseen liiketoimintaan tilanomistajana. Takana näkyvän laatikoston seitsemän kuvakenttää esittävät puunhankintaan liittyvää metsätyötä ja hiokemassan valmistusta. Kahdeksan yksinkertaisempaa laatikkoa on koristettu eläinaiheisilla vetimillä. Kameran taakse jäävän kaapin viisi reliefiä kuvaavat lumpusta tehdyn massan ja paperin valmistusta, siis Mäntässä ensiksi käytössä ollutta, vanhaa menetelmää. Vihreänharmaaksi petsattuun, loimukoivusta valmistettuun kalustoon kuului myös pitkä kokouspöytä, pyöreä pikkupöytä, joka on kuvassa puhelimen alla, sekä seitsemän verhoiltua tuolia. 

Pöydällä näkyvät hopeiset kirjoitustarvikkeet valmisti helsinkiläinen taidetakomo Viri. Vaikka suurin osa Gösta Serlachiuksen kirjeistä oli sihteerin koneella kirjoittamia, hän kirjoitti paljon myös käsin. Serlachius muistuttikin tilauksessaan riittävän suuresta mustesäiliöstä. Sisustuksen pelkistetyin esine, saksalaistyylinen pöytävalaisin, oli klassikko jo 1930-luvulla. Kattovalaisin on Taito Oy:n mallistoa, kuten pääkonttorin muutkin kiinteät valaisimet. Oven yläpuolinen kupujono kuuluu pääkonttorin moderniin kutsuvalojärjestelmään.Kokouspöydällä hopeisen vesikannun ja lasien vieressä on neljä valokuva-albumia. Gösta Serlachius valokuvasi itsekin, mutta yhtiön rakennuksia ja toimintaa dokumentoivat kuvat tilattiin ammattivalokuvaajilta. Ensiluokkaiset, edustavat kuvat olivat tärkeitä yrityksen julkisuuskuvan kannalta ja ne taltioitiin siistien esittelyalbumien ohella huolellisesti tietoineen myös kuva-arkistoon. Yhtiön kuva-arkisto on tätä nykyä osa Serlachius-museoiden kuvakokoelmaa.

Milla Sinivuori-Hakanen
Vastaava tutkija

Tekstin lähteenä on käytetty Gösta Serlachiuksen ja G. A. Serlachius Oy:n arkistoja.

Toimitusjohtajan ja johtokunnan huoneet on säilytetty alkuperäisessä kalustuksessaan ja ne ovat museokävijöiden nähtävissä Serlachius-museo Gustafissa.

Pääkonttoriin voi tutustua lisää myös museon videotarinoiden avulla.

 

Toimitusjohtajan työhuone Serlachius-yhtiön pääkonttorissa
Toimitusjohtaja, vuorineuvos Gösta Serlachiuksen työhuone Serlachius-yhtiön pääkonttorissa vuonna 1938. Kuva: Henrik Seppänen.