Taiteen tähtitaivaat

Taiteessa on kuvattu tähtitaivasta jas sen ilmiöitä monin tavoin. Taiteen tähtitaivaat -julkaisu ja samanniminen näyttely esittelevät teoksia eri vuosisadoilta, meiltä ja muualta. Taiteilijoiden näkemykset tähtitaivaasta ovat heijastelleet paitsi taiteen suuntauksia myös tieteen kulloisiakin käsityksiä meitä ympäröivästä maailmankaikkeudesta. Samalla kun maailmankuva on laajentunut ja universumin salat ovat vähä vähältä paljastuneet, erilaisten taidemuotojen kirjo on kasvanut ja tarjonnut uusia keinoja hahmottaa maailmaa, jossa elämme.

Se mitä näemme, on helppo kuvata niin tieteessä kuin taiteessakin. Paljon vaikeampaa on hahmottaa silmille näkymätöntä. Taide voi jatkaa siitä, mihin tieteen keinot loppuvat.

Kirjoittajat: Helena Sederholm ja Markus Hotakainen
Graafinen suunnittelu: Kirjavelho
Käännökset: Kaija Anttonen, Markus Hotakainen, Steven Crockatt
Artikkelit: Crystal Bennes, John Byrne, Richard Garriot de Cayeux ja Greg Mort
134 sivua
ISBN 978-952-7017-17-3
Serlachius-museoiden julkaisuja 28
Bookwell Oy, Porvoo 2016

MYYNNISSÄ SERLACHIUKSELLA

Serlachius museoiden Taiteen tähtitaivaat -teoksen kansikuva