Trish Morrissey: Autofiktioner

Tjugo år bildberättelse

Museet Gustaf 5.2.2022—8.1.2023

Irländska konstnären Trish Morrisseys (f. 1967) första breda översiktsutställning sammanfattar mer än tjugo år av arbete. Hon fokuserar sig på att lyfta fram den kvinnliga erfarenheten och berätta kvinnors ofta förbisedda historier. Samtidigt visas en ny verkhelhet som har sökt sin inspiration i Sissi och Ruth Serlachius liv.

Trish Morrissey föddes i Dublin och bor och arbetar i Storbritannien. Hennes konstnärliga praxis kombinerar performans, fotografi och rörlig bild, i det att hon använder sig av arkivforskning och sin egen biografi som utgångspunkter för att utveckla och spela verkliga och fiktiva personer och utforska idéer kring familjen, kvinnans roller och kropp.

År 2015 tog hon en fotografiserie baserad på material ur Gösta Serlachius konststiftelses arkiv för utställningen Beröring på avstånd i Göstas paviljong. Hon kommer tillbaka till Mänttä med sin första separatutställning i Finland. Utställningen har kuraterats av Kate Best.

Publikation

Utställningsbok av Trish Morrissey. Boken har texter på finska och engelska.