Punoutua

Rachel Kneebones porslinskulpturer

Konstmuseet Gösta 14.5.2022—9.10.2022

Rachel Kneebone (f. 1973) framställer sina gåtfulla skulpturer av vitt porslin, ett material som reagerar känsligt på ljus och emellanåt ser tungt och fast ut, emellanåt lätt och genomskinligt. Materialets egenskaper stöder verken där fragment av människokroppen mångdubblas och blandar ihop sig så väl med varandra som med oidentifierade organiska former. 

Kneebone undersöker i sin konst mänskligheten, livets kretsgång, formförändringar och förnyelse. I strömmen av de komplexa motsatserna blandas vidsträckta hänvisningar till litteraturen och konstens historia. Allting är i rörelse: rokokons lätthet blandas med nutidens problem och framtiden smälter samman med renässansens optimism. 

Rachel Kneebone (f. 1973) bor och arbetar i London. Utställningen har kuraterats av Timo Valjakka. 

Verkbild: Rachel Kneebone, The language of the body is yet to be explored (detail), 2017, porcelain, Corian and adhesive, private owner.

VIDEO

Se intervjun av Rachel Kneebone. Intervjun har hållits på engelska.