Pappersdjävul

G. A. Serlachius liv och affärer

Serlachiusmuseet Gustaf 11.5.2013—19.11.2023

Museet Gustafs permanenta utställning Pappersdjävul berättar om det besvärliga kommerserådets historia på ett helt nytt sätt. Pappersdjävulen erbjuder besökarna en starkt dramatiserad utställningsupplevelse. Kommerserådet Gustaf Adolf Serlachius historia tar besökaren med på en resa med åtta scener från en stämning till en annan. Vid dem får Serlachius själv, hans familj, vänner och fiender ordet.

Apotekaren G. A. Serlachius, som grundade Mänttä träsliperi, var en av banbrytarna inom Finlands pappersindustri. Han röjde väg för vårt lands senare framgångar inom skogsindustrin. Samtidigt röjde det ihärdiga kommerserådet bokstavligen väg för sina produkter från Mänttä ut i världen. Bygget av industrianläggningen och starten på produktionen i Mänttä förorsakade stora problem för Serlachius. Han led av ständig penningbrist. Dessutom var det transporterna av slipmassan som ställde honom inför oöverkomliga svårigheter. Detta var på grund av den långa vägen ut till marknaden med den tidens dåliga förbindelser.

Den ihärdige Serlachius lyckades dock rädda sitt företag, som hängde på konkursens brant. Med samma järnvilja vände han järnvägen att gå i närheten av Mänttä, i stället för den planerade Tammerfors-Österbotten-rutten. På detta sätt fick han ut sina produkter enklare på marknaden. Kampen för det egna företaget, penningbekymren och fiendernas hån tärde på Serlachius hälsa och formade om hans natur. Inte ens hans egna familj förstod sig på kommerserådets vilja att försätta sig i ständiga svårigheter. Den största förståelsen mötte han hos Mänttäborna, för vilka bolagets framgång garanterade arbete och utkomst.

Utställningen Pappersdjävulen bygger på den biografi som filosofie doktor Teemu Keskisarja har skrivit om G.A. Serlachius, Vihreän kullan kirous (Det gröna guldets förbannelse). För utställningens manus svarar Pauli Sivonen och Sami Parkkinen. Tarja Väätänen har gjort den visuella planeringen.