Olli och Bucklan

Konstnärsparet Ehrströms liv och konst

Museet Gustaf 26.1.2019—30.8.2020

Olli och Bucklan, eller det begåvade konstnärsparet Eric O.W. Ehrström (1881–1934) och Olga Gummerus–Ehrström (1876–1938) hör till de okända inom den finländska konsthistorien. Nu deras produktion visas i en omfattande utställning. En stor del av verken och skisserna som finns att se är utställda för första gången.

Olga (Olli) var en begåvad porträttmålare, som i egenskap av sin mans arbetspartner planerade och förverkligade också glasmålningar, textiler och andra verk som hör till dekorationskonsten. Eric (Bucklan) var en känd och uppskattad konstnär och konstindustriman, som gjorde sina mest betydelsefulla arbeten för arkitektbyrån Gesellius, Lindgren, Saarinen. Olli och Bucklan arbetade som arbetspartner.

Utställningen breder ut sig över båda Serlachiusmuseerna. Konstmuseet Göstas utställning har betoningen på Olgas målningar och ritningar. På Gustaf presenteras paret Ehrströms personhistoria, Erics konstindustri samt parets samarbete med Gösta Serlachius.

Utställningen baserar sig på ett långvarigt katalogiserings- och forskningsarbete, som ett resultat av vilket konstnärsparets samling som vid mitten av 1930-talet hade donerats till Gösta Serlachius konststiftelse kan visas på ett vidsträckt sätt. Serlachiusmuseernas forskare Helena Hänninen och Visavuoris museichef Pälvi Myllylä är utställningens kuratorer.

Nätutställning

Smyckeskrin – Smycken och skisser till smycken designat av Eric O. W. Ehrström