Moment

En installation av Anna Estarriola

Serlachiusmuseet Gösta 23.9.2023—3.3.2024

Anna Estarriola (f. 1980) är känd för sina underligt fascinerande skulpturer och mediainstallationer. I sitt arbete förenar konstnären skulptur, rörlig bild, performans, ljud och elektronik, och skapar på det sättet känslomässigt laddade bilder, episoder och situationer. 

Estarriolas verk granskar ofta möten mellan det mänskliga och det icke-mänskliga, det bekanta och det obekanta samt den levande och den icke-levande existensen. Utställningens kurator är Petra Lehtoruusu.