Moment

En installation av Anna Estarriola

Serlachiusmuseet Gösta 23.9.2023—3.3.2024

Anna Estarriolas nya installation Moment förvandlar utställningsutrymmet till ett utvidgat ögonblick i en trädgård eller ett växthus, där onaturliga under odlas. En extremt förvriden gestalt balanserar på ett övernaturligt sätt på sitt hår och är mitt emellan att stiga och falla, medan morrande varelser väntar på marken.  

Verket behandlar mänsklighetens längtan efter oändlighet, det som ännu inte är möjligt. Estarriola jämför det konstnärliga skapandet med naturens kretslopp och antyder det ofrånkomliga fall som är en del av varje höjdpunkt. Hur länge kan man vara i en ställning som utmanar tyngdkraften? Hur mycket kan naturen och mänskligheten kontrolleras, förändras och köras över innan deras gränser kommer emot?

Anna Estarriola (f. 1980) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Hon är känd för sina märkligt fascinerande skulpturer och mediainstallationer. Då konstnären förenar skulptur, rörlig bild, performance, ljud och elektronik uppstår känslomässigt laddade bilder, scener och situationer.

I installationen Moment vidareutvecklar Estarriola teman och motpoler som är bekanta från hennes tidigare produktion, till exempel performativitet, annanhet, kraft och misslyckande samt ändlighet och evighet. Utställningens kurator är Petra Lehtoruusu.

En detalj ur Anna Estarriolas installation Moment. Foto: Sampo Linkoneva.

Anna Estarriola
Anna Estarriola