Mellan det förflutna och framtiden

Clare Woods målningar

Konstmuseet Gösta 26.3.2022—5.3.2023

Den brittiska konstnären Clare Woods (f. 1972) arbetar genom att måla med säker hand och använda sig av sin intuition. Till Woods stil hör ståtlighet och skönhet, men också en deformationens estetik: i verken finns en subtil gräns mellan sjukdom och hälsa, grymhet och mänsklighet samt i sista hand mellan liv och död.

I sina målningar från den senaste tiden har Woods avbildat livets sårbarhet och kortvarighet genom blommornas och människokroppens former. Sin plats i hennes bilder har även koronapandemin fått, som krympte ner livet till något som finns innanför hemmets väggar.

Utställningen visar Clare Woods produktion från de senaste fem åren och är Woods första framträdande i Finland. Utställningens kurator är Laura Kuurne.

Engagerad i samarbetet

Verkbild: Clare Woods, Engelsk småleende, 2021, olja på aluminium. I konstnärens och Martin Asbæk Gallerys ägo.

VIDEO

Se intervjun av Clare Woods på Serlachius-kanalen. Intervjun hålls på engelska.