Konstnärer och modeller

Självporträtt i förklädnad

Konstmuseet Gösta 24.10.2020—18.4.2021

Uppskattade kanadensiske konstnär Rodney Graham för till Serlachiusmuseet Gösta sin utställning Konstnärer och modeller och visar bland andra sina självporträtt i förklädnad som han är mest känd för.

Kanadensaren Rodney Graham (f. 1949) bor och arbetar i Vancouver. Han är en av sitt lands mest uppskattade nutidskonstnärer och har framträtt på ett omfattande sätt på olika håll i världen. Grahams utställning i Serlachiusmuseet Gösta är hans första framträdande i Finland.

Rodney Graham utforskar i sina verk den västerländska kulturens skikt, både vardagslivet och det kollektiva minnet. Han använder som sina utgångspunkter långt gående hänvisningar till filosofin, psykoanalysen samt till konsten och populärkulturen under olika epoker.

Han är mest känd för sina självporträtt i förklädnad, monumentala fotografiverk där han smidigt tillägnar sig olika imaginära roller. Hans konst präglas förutom av en finstämd nostalgi och melankoli också av en mild humor, en poetisk ironi och ett noggrant finputsande av verken. Utställningen har kuraterats av Timo Valjakka. 

Bild: Rodney Graham, Vacuuming the Gallery 1949, 2018, målade aluminium ljusboxar. Courtesy the Rodney Graham Studio.