Kokoelma Harry Kivijärvi

I paviljongen på Serlachiusmuseet Gösta finns Kivijärvi-salen, ett utrymme som har fått sitt namn efter skulptören Harry Kivijärvi (1931–2010). Gösta Serlachius konststiftelse vill på det här sättet hedra konstnärens minne och tacka hans dödsbo för den betydande verkdonation den mottog på våren 2012, till vilken hör 24 av Kivijärvis skulpturer från åren 1966–1987, samt 64 verk ur konstsamlingen han samlade ihop. Helheten går under namnet Samlingen Harry Kivijärvi, och skulpturer som ingår i den går även just nu att se i Joenniemi gårds park.  

Skulpturerna som har placerats i Joenniemi park utgör exempel på icke-föreställande former utmejslade i svart sten som är karakteristiska för Kivijärvi, och i vars noggrant utarbetade ytor det finns växelvis ställen som har slipats lena och sådana man har låtit förbli grova.

Kivijärvis skulpturer kan karakteriseras som att de utgör serier. Konstnären drogs uppenbart till vissa sorters former och konstruktioner, till vilka han i sina verk återkom gång på gång. En form som upprepar sig i Kivijärvis verk kan ses i skulpturen På Nilen (1979), där den solfjäderformade övre delen som vilar på en smal och hög upprätt sten har fått en segelartad form som påminner om en utbuktande trekant. Förebilden för det här sirliga skulpturmotivet var feluki-segelbåtarna som han hade sett på en Egyptenresa.

Det har sagts om Kivijärvis skulpturer, delvis felaktigt, att de har sin förebild i naturen. Det är sant att Kivijärvi i sitt arbete uppskattade naturmaterial, och det kändes som om även verkens former på ett organiskt sätt växte fram direkt ur jorden. Trots detta var hans viktigaste inspirationskälla den byggda miljön. Man kan dra en parallell mellan de återkommande elementen i Kivijärvis verk och de regler av pelarsystemtyp man följde i den klassiska arkitekturen.

Förutom detta var Kivijärvi djupt intresserad av konsttraditionen. Han behandlade i sina skulpturer klassiska motiv och tolkade dem på sitt eget sätt. Samma intresse avspeglas också i konstsamlingen han samlade ihop, som innehåller bla. gammal europeisk konst från 1300-1700-talet, och finländsk och fransk konst från slutet av 1800-talet. Genom att införskaffa verk närde konstnären sitt eget bildtänkande.

När konststiftelsen mottog donationen från Kivijärvis dödsbo, införskaffade den som kompletterande köp 19 av Kivijärvis verk, av vilka största delen är från den tidiga perioden av hans karriär, och den sk. Egyptensamlingen, som består av 14 verk. Tillsammans med verken som hör till Samlingen Harry Kivijärvi ger de en mångsidig bild av Kivijärvis verksamhet både som konstnär och som konstsamlare.

Suvi-Mari Eteläinen
Forskare

Harry Kivijärvi, På Nilen (detalj), 1979, gabbro, Gösta Serlachius konststiftelse / Samling Harry Kivijärvi. Foto: Sampo Linkoneva.
Harry Kivijärvi, På Nilen (detalj), 1979, gabbro, Gösta Serlachius konststiftelse / Samling Harry Kivijärvi. Foto: Sampo Linkoneva.