Kokoelma Harry Kivijärvi

SYYSKUU 2014

Serlachius-museo Göstan paviljongissa on Kivijärvi-sali, kuvanveistäjä Harry Kivijärven (1931–2010) mukaan nimetty tila. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö haluaa tällä tavoin kunnioittaa taiteilijan muistoa ja kiittää hänen perikuntaansa keväällä 2012 saamastaan merkittävästä teoslahjoituksesta, johon kuuluu 24 Kivijärven veistosta vuosilta 1966–1987 sekä 64 teosta hänen keräämästään taidekokoelmasta. Kokonaisuudesta käytetään nimeä Kokoelma Harry Kivijärvi ja siihen kuuluvia veistoksia on tälläkin hetkellä nähtävissä Joenniemen kartanon puistossa. 

Joenniemen puistoon sijoitetut veistokset edustavat Kivijärvelle tunnusomaisia, mustasta kivestä veistettyjä ei-esittäviä muotoja, joiden huolella työstetyssä pinnassa vuorottelevat sileäksi hiotut ja rosoiseksi jätetyt kohdat.

Kivijärven veistoksia voi luonnehtia sarjallisiksi. Taiteilija oli selvästi viehättynyt tiettyihin muotoihin ja konstruktioihin, joihin hän palasi teoksissaan yhä uudelleen. Yksi Kivijärven teoksissa toistuva muoto on nähtävissä  Niilillä-veistoksessa (1979), jossa kapean ja korkean kivipaaden päällä lepäävä viuhkamainen yläosa on saanut pullistunutta kolmiota muistuttavan purjemaisen muodon. Tämän siron veistosaiheen esikuvana olivat Egyptin-matkalla nähdyt feluki-purjeveneet.

Kivijärven veistosten on sanottu, osin virheellisesti, saaneen esikuvansa luonnosta. On totta, että Kivijärvi arvosti työskentelyssään luonnonmateriaaleja, ja teosten muodotkin tuntuivat kasvavan orgaanisesti suoraan maasta. Tästä huolimatta hänen merkittävin innoittajansa oli rakennettu ympäristö. Kivijärven teoksissa toistuvia elementtejä voidaan verrata pylväsjärjestelmän kaltaisiin, klassisessa arkkitehtuurissa noudatettuihin sääntöihin.

Tämän lisäksi Kivijärvi oli syvästi kiinnostunut taiteen traditiosta. Hän käsitteli veistoksissaan klassisia aiheita ja teki niistä omia tulkintojaan. Samaa kiinnostusta kuvastaa myös hänen kokoamansa taidekokoelma, joka sisältää mm. vanhaa eurooppalaista taidetta 1300 – 1700-luvuilta sekä suomalaista ja ranskalaista taidetta 1800-luvun lopulta. Teoksia hankkimalla taiteilija ruokki omaa kuvallista ajatteluaan.

Vastaanottaessaan lahjoituksen Kivijärven perikunnalta taidesäätiö hankki täydentävinä ostoina 19 Kivijärven teosta, joista suurin osa hänen uransa varhaiskaudelta, sekä ns. Egypti-kokoelman, johon kuuluu 14 esinettä. Yhdessä Kokoelma Harry Kivijärveen kuuluvien teosten kanssa ne antavat monipuolisen kuvan Kivijärven toiminnasta sekä taiteilijana että taiteenkerääjänä.

Suvi-Mari Eteläinen
Tutkija

Harry Kivijärvi, Niilillä (yksityiskohta), 1979, gabro, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö / Kokoelma Harry Kivijärvi. Kuva: Sampo Linkoneva.
Harry Kivijärvi, Niilillä (yksityiskohta), 1979, gabro, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö / Kokoelma Harry Kivijärvi. Kuva: Sampo Linkoneva.