Mötespaket och -utrymmen

Serlachius erbjuder för sina gästernas bruk både moderna och historiska utrymmen beroende på önskemål. Plocka ihop ditt eget mötespaket. Till ert förfogande står den nyaste mötestekniken, moderna AV-apparater och en god ljudåtergivningsteknik. Ett möte kan vid behov också delas upp på flera utrymmen till exempel för arbete i små grupper. Bland Serlachius guidnings- och programtjänster kan ni välja ut ett roligt eller allvarligt program i samband med mötet.

Söker du efter någonting speciell? Vi hyr ut vår nya, fantastiska Konstbastu åt grupper för många slags tillställningar! Bekanta dig här.

SERLACHIUS GÅRD
Kivijärvi-sal: 200 platser (utan bordsplatser)        
Restaurang Göstas restaurangsal: 100 platser
Auteres stuga: 55 platser
Pedagogiskt utrymme: 25 platser
Konstbastus vardagsrum: 24 platser
Gårdens vinstuga: 20 platser

SERLACHIUS HUVUDKONTOR
Auditorium: 52 platser (möjlighet till 25 extraplatser)                          
Sal: 60 platser                                  
Historiskt kafé: 23 platser
Aula: 100 platser utan bordsplatser (utanför museets öppettider)

PRISER
För mötesutrymmena uppbäres ingen hyra, om mötet ordnas på en vardag under museernas öppettid och innehåller restaurangtjänster eller av museernas programtjänster. På veckoslut och utanför Serlachius öppettider debiteras för mötesutrymmena en separat överenskomna avgift.

MÖTESTEKNIK
Ta med din egen maskin eller använd en bärbar MacBook Pro-dator som vi har reserverat för föredragshållares bruk, och i vilken det finns installerat en internetbläddrare, PowerPoint och Keynote. Till maskinen har kopplats en fjärrskontroll med en laserpekare för presentation. Föredragen kan vara i PowerPoint eller Keynote-form. Föredraget kan skickas via e-post på förhand eller man kan ta det med sig på en USB-sticka. Andra redskap för att spara understöds inte. Om föredraget har gjorts med något annat än de program som ovan nämnds eller innehåller till exempel specialfonter, är det bäst att den föredragshållare har sin egen maskin med sig.

Kivijärvi-sal i Serlachius Gård
Peda-utrymme på Serlachiumuseet Gösta
Peda-utrymme i Serlachius Gård
Autere stuga
Autere stuga på gårdsområde i Serlachius Gård
Serlachius Huvudkontors auditorium
Gustafs sal
Huvukontorets sal
Serlachiusmuseet Gustaf – den historiska kafeterian
Serlachius Huvudkontors historiska kafeteria
Serlachiusmuseet Gösta, Vinstugan
Serlachius Gårds vinstuga
Gyllene lusthuset på ön Taavetinsaari
Serlachius Huvudkontors pappersverkstad
Konstbastus möteslokal
Konstbastus utrymme moduleras
Konstbastus vardagsrum och U-gruppering