Mötespaket och -utrymmen

Serlachiusmuseer erbjuder för sina gästernas bruk både moderna och historiska utrymmen beroende på önskemål. Plocka ihop ditt eget mötespaket. Till ert förfogande står den nyaste mötestekniken, moderna AV-apparater och en god ljudåtergivningsteknik. Ett möte kan vid behov också delas upp på flera utrymmen till exempel för arbete i små grupper. Bland Serlachiusmuseers guidnings- och programtjänster kan ni välja ut ett roligt eller allvarligt program i samband med mötet.

Söker du efter någonting speciell? Vi hyr ut vår nya, fantastiska Konstbastu åt grupper för många slags tillställningar! Bekanta dig här.

KONSTMUSEET GÖSTA
Paviljongens Kivijärvi-sal: 200 platser (utan bordsplatser)        
Paviljongens restaurangsal: 100 platser
Auteres stuga: 55 platser
Pedagogiskt utrymme: 25 platser
Konstbastus vardagsrum: 24 platser
Herrgårdens vinstuga: 20 platser

MUSEET GUSTAF
Auditorium: 52 platser (möjlighet till 25 extraplatser)                          
Sal: 60 platser                                  
Historiskt kafé: 23 platser
Aula: 100 platser utan bordsplatser (utanför museets öppettider)

PRISER
För mötesutrymmena uppbäres ingen hyra, om mötet ordnas på en vardag under museernas öppettid och innehåller restaurangtjänster eller av museernas programtjänster. På veckoslut och utanför Serlachiusmuseernas öppettider debiteras för mötesutrymmena en separat överenskomna avgift.

MÖTESTEKNIK
Ta med din egen maskin eller använd en bärbar MacBook Pro-dator som vi har reserverat för föredragshållares bruk, och i vilken det finns installerat en internetbläddrare, PowerPoint och Keynote. Till maskinen har kopplats en fjärrskontroll med en laserpekare för presentation. Föredragen kan vara i PowerPoint eller Keynote-form. Föredraget kan skickas via e-post på förhand eller man kan ta det med sig på en USB-sticka. Andra redskap för att spara understöds inte. Om föredraget har gjorts med något annat än de program som ovan nämnds eller innehåller till exempel specialfonter, är det bäst att den föredragshållare har sin egen maskin med sig.

Kivijärvi-sal i Serlachiusmuseet Gösta
Peda-utrymme på Serlachiumuseet Gösta
Peda-utrymme i Serlachiusmuseet Gösta
Autere stuga
Autere stuga på gårdsområde i Serlachiusmuseet Gösta
Gustafs auditorium
Gustafs sal
Gustafs sal
Serlachiusmuseet Gustaf – den historiska kafeterian
Serlachiusmuseet Gustafs historiska kafeteria
Serlachiusmuseet Gösta, Vinstugan
Serlachiusmuseet Göstas vinstuga
Gyllene lusthuset på ön Taavetinsaari
Gustafs pappersverkstad
Konstbastus möteslokal
Konstbastus utrymme moduleras
Konstbastus vardagsrum och U-gruppering