Menyn på toppmötet

03.01.2020

Menyn på det internationella mötet i Mänttä, 1930

I Mänttä tar man allvarligt på mötesarrangemang. Om detta berättar även månadens pärla i september, menyn på det internationella mötet för producenter av fettäta papper som gick av stapeln i december 1930.

Som värd för mötet fungerade bergsrådet Gösta Serlachius. Han var benägen att ägna uppmärksamhet även åt de minsta detaljerna, vilket hans brev till konstnären Eric O. W. Ehrström, daterat den 17 november 1930 visar.

På menyns pärm hade man haft för avsikt att trycka en bild med anknytning till Mänttä. G. A. Serlachius Ab:s överingenjör Silfversparre hade föreslagit en bild av cellulosafabriken, men när det nu var fråga om ett smörpappersmöte vore det kanske bättre att ta ett foto av den nya smörpappersmaskinen, funderade Gösta.

Å andra sidan vill vi inte göra reklam för vår egenfabrik och vårt smörpapper, när så många andra länder är representerade. Därför borde vi kanske hellre välja någon allmän bild av Mänttä.Dem torde det finnas ett stort antal av i boken om Mänttä… För att få våra menyer så tilltalande som möjligt har vi gnuggat våra geniknölar i flera dagar, och jag är av den åsikten att resultatet är relativt bra.

Jag har tänkt lägga menyn i en blänkande, blekt smörpapperspåse, tillverkad i Mänttä. Givetvis skulle det inte vara till någon nackdel om någon av Dina grisar skulle komma till användning, men helst i så lätta färger som möjligt.

Gösta använde också lekfull text i menyn, t.ex. avsågs med ”tuppstjärt” en cocktail, med ”cherie” sherry medan Serre-la-Cuise är ett franskt sätt att uttala Serlachius, som egentligen betyder ”nyp mig i låret”! Gösta lovade att utveckla sina tankar ytterligare per telefon om inte brevet var tillräckligt tydligt.

Helena Hänninen
Forskare

Menyn på ett internationellt toppmöte i Mänttä, 1930: Gösta Serlachius konststiftelse.