Hugo Simberg – Bröderna, 1900-talets början

Konstnären Hugo Simbergs (1873–1917) oljemålning Bröderna införskaffades till Gösta Serlachius konststiftelses samling på en auktion närmare hundra år efter att verket blivit färdigt, år 1999. Målningen föreställer två pojkar som studerar ett konstverk som finns på ett staffli.

Motivet är att se på konst. Pojkarna förhåller sig var och en på sitt sätt till det de ser. Simberg ville inte med ord förklara sina verk. Därför kan också pojkarna fritt tolka målningen som visas, tycka om den eller låta bli.

Till sitt motiv är målningen konstfostrande. I sista hand skapar betraktaren i sitt sinne verket medan hen ser på det. Tanken intresserade Simberg, som själv var med i den konstfostrande rörelsen genom att på 1900-talet verka bla. som konstkännare och styrelsemedlem i föreningen Konstverk till skolan/ Taidetta kouluihin. Frågorna om vad som är konst och hur den fungerar, intresserade honom.

Tolkningen av ett konstverk är möjlig utan att betraktaren vet något om konstnären, verket eller dess modeller. Emellertid vill de människor som är intresserade av ett konstverk ofta veta vem dess upphovsperson är, eller var och när verket har fötts. Att känna till bakgrunden öppnar nya slags synvinklar och ökar konstkännedomen.

Det finns motstridig information om när Simbergs Brödernakom till och om vilka som är modellerna. Vissa av de sk. fakta stämmer, andra inte. Var konstnärens modeller de tammerforsiska bröderna Railo, Kalle och Lauri, eller de helsingforsiska pojkarna Sivenius?

På basen av fotografier som har tagits i konstnärens ateljé i Helsingfors, vet man att målningen fanns redan år 1902. Simberg flyttade till Tammerfors år 1904 på grund av ett jobb där han skulle påbörja skapandet av freskerna i Johanneskyrkan, nuvarande Tammerfors domkyrka. Som fresk i kyrkan färdigställdes också en tolkning av oljemålningen Sårad ängel som blev färdig 1903 och som vann statens pris 1904.

Forskare blir ofta varnade att inte lita på sin minneskunskap.  Simberg gifte sig med sin elev Anni Bremer år 1910. Nästan trettio år efter Brödernaoch tolv år efter konstnärens död gav Anni Simberg beträffande Brödernaden upplysningen att den skulle ha blivit målad i Tammerfors 1904–1906. Efter det har man felaktigt antagit att Brödernasmodeller skulle ha varit de tammerforsiska pojkarna Railo.

Den större av Brödernaär emellertid alldeles tydligt samma pojke som den ena i oljefärgsversionen av Sårad ängel. Modellens namn var Werner Sivenius.  Således är de som tittar på konst i målningen i Mänttä de helsingforsiska pojkarna Sivenius, av vilka den enas förnamn var Werner.

Marjo-Riitta Simpanen
Forskare, konsthistoriker

Hugo Simberg, Bröderna, 1904/1906, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Hannu Miettinen.
Hugo Simberg, Bröderna, 1902, olja på duk, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Hannu Miettinen.