Ester Toivonens reklambild

1934 års Miss Europa Ester Toivonen (1914–1979) var under åren 1935–1938 en ofta sedd gäst i Mänttä. När Gösta och Ruth Serlachius träffade den unga Ester år 1934, började bergsrådinnan som då var 52 år kalla henne för sin dotter och på det 58-åriga bergsrådets önskan började Ester enligt tidens sed kalla honom för farbror.

Innan hon blev Miss hade Ester Toivonen arbetat som försäljerska på Elanto i Helsingfors. Misskapet förändrade hennes liv. Under ledning av paret Serlachius bekantade hon sig med den sk stora världens etikett, dess bruksvanor, klädvanor, mm. Enligt sina egna ord ”var hon inte ännu färdig för någonting” under sin första tid som Miss.

I G.A. Serlachius Ab:s bildarkiv har bevarats en reklambild av Ester Toivonen gjord för en tvålreklam där skönheten har skrivit en dedikation ”till bergsrådet Serlachius med hjärtliga hälsningar Ester Toivonen 5/6 1934.” Enligt Toivonens biografi började hennes och bergsrådet Serlachius bekantskap via reklambyrån Erva-Latvala som till Miss Europa förmedlade en begäran om att hon skulle anlända till Mänttä för att bli avporträtterad för en målning. Det första besöket dateras till slutet av 1934 då den S:t Petersburgfödda emigrantkonstnären Georges von Swetlik (1912–1991) började måla på porträttet av Miss Europa.

G.A. Serlachius Ab som Gösta Serlachius ledde var byrån Erva-Latvalas kund. Samma byrå hade ända sedan hösten 1934 haft hand om Miss Europas avtals- och reklamärenden. Serlachius konstaterade i efterhand att det inte skulle ha tagit mer än tre dagar att göra skisserna för porträttet om inte han och hans fru skulle ha tyckt om Ester Toivonen. Bekantskapen utvecklades till en vänskap och Serlachius hem blev för Ester Toivonen som ett andra hem, ett ställe för vila och för att ta sin tillflykt till under de följande 3–4 åren.

På våren 1935 gjorde de på tremanhand en gemensam resa till Europa och Nordafrika. Toivonen hade avtalade reklamfotograferingar i Holland och Serlachiusarna förenade sin egen vårresa med hennes på det sättet att resan först fortsatte från Holland till Berlin där Miss Europa på ett museum stod ansikte mot ansikte med en skönhet i sin egen klass, Nefertiti-skulpturen. Som följande i turen stod Milano, Genua, Monte Carlo och Nizza. Från Marseille reste man med båt till Casablanca i Marocko och vidare till Marrakech, Fès och Rabat. Returresan gick via Lissabon först till Paris och London, där Ester Toivonen blev kvar för att studera det engelska språket.

Det var nödvändigt att kunna engelska språket för Toivonen som i skolan studerat tyska, för i hennes drömmar ingick en filmstjärnekarriär i Hollywood. Ester Toivonen blev inte någon internationell filmstjärna men hon spelade under åren 1934–1943 i fjorton filmer gjorda av Suomi-Filmi.  I Gösta Serlachius brevväxling har bevarats filmkontrakt mellan Ester Toivonen och Suomen filmiteollisuus (SF).

År 1933 då Ester Toivonen hade valts till Miss Finland mötte hon sin blivande make den viborgske officersaspiranten Eero Sirelius (senare Siirala) som hon gifte sig och fick två barn med. Vänskapen med Serlachiusarna bevarades under hela Gösta och Ruth Serlachius livstid även om Toivonen efter år 1938 sällan gästade Mänttä.

Marjo-Riitta Simpanen
Forskare

Reklambild av Ester Toivonen från år 1934, Gösta Serlachius kosntstiftelse.
Reklambild av Ester Toivonen från år 1934, Gösta Serlachius kosntstiftelse.