Björneborgarnas marsch

03.01.2020

Albert Edelfelt, Björneborgarnas marsch, 1892

Till Gösta Serlachius konststiftelses samlingar hör Albert Edelfelts målning Björneborgarnas marsch (1892). Verket är bekant för många och det torde också vara ett av de mest kända finländska konstverken. Björneborgarnas marsch skildrar kriget som pågick i Finland 1808-1809, en av brytningspunkterna i vårt lands historia. Som slutresultat av kriget bröts Finlands politiska band till Sverige och landet inlemmades som en del av det Ryska kejsardömet.

För Edelfelt som föddes 1854 representerade det Finska krigets händelser en förgången tid, men för konstnären erbjöd historiens stora berättelser och ödesstunder goda motiv. Mot förväntningarna blev Edelfelt aldrig en egentlig historiemålare, men motivkretsen var fascinerande och han grep tillfället.

Konstnären hade i sin barndom hört berättelser om striderna i det Finska kriget, och om dess hjältar. Förutom i minneskunskapen, fördjupade han sig i uniformernas enskilda detaljer. Edelfelt arbetade som en historieforskare, genom att på basen av det källmaterial han hade till sitt förfogande sträva till att bygga upp en välgrundad tolkning av det Finska krigets händelser.

Ursprungligen var Björneborgarnas marsch en historiemålning som hade fötts som ett resultat av konstnärens grundliga bakgrundsarbete, men i det sena 1890-talets politiskt spända atmosfär förändrades betydelsen av Edelfelts verk och det formade sig till ett fosterländskt laddat verk. Soldaterna marscherade inte längre för den svenske kungen, utan för finnarnas självbestämmanderätt.

Bergsrådet Gösta Serlachius köpte Björneborgarnas marsch år 1928 av fru Ida Aspelin-Haapkylä. Vad han tänkte om målningens betydelseinnehåll – det vet vi inte – men av allt att döma tyckte han om verket. I det porträtt som Bror Börjeson år 1936 målade poserar konstvännen Gösta Serlachius med i bakgrunden de välbekanta soldaterna som marscherar i det snöiga landskapet.

Suvi-Mari Eteläinen
Forskare

Albert Edelfelt, Björneborgarnas marsch, 1892, gouache på papper. Gösta Serlachius konststiftelse.
Albert Edelfelt, Björneborgarnas marsch, 1892, gouache på papper. Gösta Serlachius konststiftelse.