Opi englantia

Opi englantia taiteen innoittamana

Serlachius-museo Göstassa kesällä 2021 esillä ollut Banksy. Visual Protest -näyttely tarjosi inspiroivan ympäristön myös kielen opiskeluun. Näyttelyyn liittyi runsaasti katutaiteen taustoista kertovia tekstejä, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Tämän sivun materiaalit antavat innoitusta vaikkapa oman taideteoksen luomiseen.

Tutki oheisia tekstejä, tutustu aihepiirin sanastoon ja tee tehtäviä. Kielenoppimisessa vielä alussa oleville ja edistyneemmille on omat tehtävänsä. Yläkouluikäsille ja sitä vanhemmille on laadittu lisäksi kirjoitustehtävä. Alakoululaisille suunnattu teksti on julkaistu myös British Councilin sivulla. Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan yhteistyökumppanimme muihin monipuolisiin kielen oppimisen lisämateriaaleihin.

Viva Granlund, 100+++TREES, 2017. Muraali Kauppakadulla Mäntässä. Kuva: Sampo LInoneva.
Viva Granlund, 100+++TREES, 2017, muraali Kauppakadulla Mäntässä. Kuva: Sampo Linkoneva.

Lue teksti ja tee tehtävät

Lue ensin teksti ja tutki oheisia kuvia. Voit myös tulostaa tekstin ja alleviivata sinulle uudet sanat. Tee luetun ymmärtämistä ja sanaston tuntemusta mittaavat tehtävät. Jos tekstissä on sanoja, joiden merkitys ei selvinnyt, voit etsi niille lopuksi vastineita verkossa olevista sanakirjoista tai vaikkapa oman englanninoppikirjasi sanastosta. Tarvittaessa voi pyytää oikeat vastaukset viestillä.

Syvennä taitojasi tutkimalla Banksy. Visual Protest -näyttelyn näyttelytekstejä oheisen linkin kautta. Yhteistyökumppanimme British Councilin sivuilla on myös runsaasti lisämateriaalia katutaiteesta ja muistakin aiheista.

Näkymä näyttelystä Banksy. A Visual Protest, Serlachius-museot, Mänttä, 2021. Kuva: Sampo Linkoneva.

Tekstin ymmärtäminen

Monivalintatehtävä mittaa tekstin ymmärtämistä.

Jussi TwoSeven, Vulpes Vulpes, 2019, muraali Tehtaankadulla Mäntässä. Kuva: Sampo Linkoneva.

Sanastotehtävät

Sanaston osaamista mittaavan tehtävän lisäksi pidempään kieltä oppineille tai yläkouluikäisille on laadittu kirjoitustehtävä, jonka löydät ikäryhmälle suunnatun sanastotehtävän lopusta.

Banksy. A Visual Protest – näkymä Serlachius-museoiden näyttelystä 2021. Kuva: Sampo Linkoneva.
Banksy. A Visual Protest – näkymä Serlachius-museoiden näyttelystä 2021. Kuva: Sampo Linkoneva.

Suunnittele oma teos

Tee taidetehtävä. Sovella värien ja muotojen suunnittelussa englannin kieltä ja kirjoita suunnitelmasi englanniksi ainakin ranskalaisin viivoin.

Näyttelytekstit

Syvennä tietojasi ja tutustu englanninkielisiin näyttelyteksteihin.

Lisämateriaalia

Laajenna sanastoasi ja tutustu British Councilin sivulla syvemmin graffitin ja katutaiteen aihepiiriin.