SuperPop!

SuperPop! oli Timo Valjakan kuratoima päänäyttely Serlachius-museo Göstan uudessa paviljongissa kesällä 2014.  Näyttelyyn liittyvässä katalogissa Valjakka esittelee näyttelyn taiteilijat ja heidän teoksiaan.

Laajassa artikkelissaan Timo Valjakka kertoo pop-taiteen kehityksestä 1950-luvulta nykypäivään. Hän kuvailee, miten Isosta Britanniasta ja Yhdysvalloista lähtöisin ollut pop-taide muutti käsitystä taiteesta ja vakiinnutti asemansa taidekentällä ja miten miten suomalaiset aikalaistaiteilijat ottivat 1960-luvulta lähtien mallia kansainvälisestä pop-taiteesta.

Valjakka kuvailee myös nuorta taiteilijasukupolvea, joka on kasvanut populaarikulttuurin keskellä. Hän osoittaa, miten pop-taide on muuttunut nuorten taiteilijoiden myötä ja miten pop-taiteesta on tullut yhteiskunnallisesti entistä kantaaottavampaa.

Tekstit ja toimitus: Timo Valjakka
Graafinen suunnittelu: Timo Jaakola
222 sivua
ISBN 978-952-7017-03-6
Serlachius-museoiden julkaisuja 13
Bookwell Oy, Porvoo 2014.

LOPPUUNMYYTY

SuperPop! oli Timo Valjakan kuratoima päänäyttely Serlachius-museo Göstan uudessa paviljongissa kesällä 2014.