Serlachius-museo Gösta Taavetinsaari

Tiedote 15.12.2021

Serlachius-museoille myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Serlachius-museoille on 13.12.2021 myönnetty ISO 14001 -ympäristöstandardiin pohjautuva sertifikaatti järjestelmällisestä ympäristötyöstä. ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuimpiin kuuluva ympäristöjohtamisen sertifikaatti, joka on vain harvoilla museoilla.  

Sertifikaatin saamista edelsi lähes kahden vuoden työ, jonka aikana museoiden kaikki toiminnat käytiin läpi ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmista ja koottiin ympäristöohjelmaksi. Se toimii nyt pohjana kaikelle tekemiselle museoissa. Ympäristöohjelman laatimista museoissa johtanut kehitysjohtaja Päivi Viherkoski iloitseekin tunnustuksesta.

”Koko henkilökuntamme sitoutui upeasti tähän urakkaan! Keskityimme sekä isoihin järjestelmätason kysymyksiin että pieniin arjen tekoihin miettiessämme, miten vähennämme syntyvien jätteiden määrää sekä energian ja veden kulutusta. Ympäristötyöhön liittyvä vastuullisuus on meillä aina ollut osa arkeamme.”

ISO 14001 -ympäristöjohtamisen sertifikaatin edellytyksenä on, että museoiden kaikki keskeiset prosessit ja toiminnan ympäristövaikutukset on todennettu ja kirjattu. Lisäksi museoiden hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on laadittu yksityiskohtainen suunnitelma. Ympäristöohjelmassa mainittujen toimien toteutumista on seurattu useilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, ja niitä jatketaan tulevaisuudessa säännöllisesti.

Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi

Serlachius-museoiden henkilökunta on innostunut miettimään innovatiivisia ratkaisuja jätteiden minimoimiseen. Näyttelyiden rakentamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan käytettyjä rakenteita ja materiaaleja. Museoiden ylijäämäesitteet puolestaan saavat uuden elämän yleisölle suunnatuissa taidepajoissa.

Taidesäätiön teoksia lainataan näyttelyihin ympäri maailmaa. Serlachius-museoissa käytetään paljon kierrätysmateriaaleja teosten pakkaamisessa kuljetusta varten, ja esimerkki on innostanut myös kuita museoita samaan. Verkkokauppaostoksen postilähetykseen kiinnitetty vihreä tarra kertoo kierrätetystä pakkausmateriaalista.  

Lämmitysenergia ja sähkönkulutus muodostavat peräti kahdeksankymmentä prosenttia Serlachius-museoiden hiilijalanjäljestä. Koska museoiden tehtävänä on vaalia kulttuuriperintöä, taideteosten ja kulttuurihistoriallisen kokoelman näyttely- ja säilytystilojen olosuhteista ei voida tinkiä: niiden lämpötilat ja kosteusolosuhteet on pidettävä vakaina. Energiamuotoon sen sijaan voidaan vaikuttaa. Museoiden lämmityksessä ja viilennyksessä tutkitaan siirtymistä geoenergiaan. Lisäksi on tehty lukuisia pienempiä energiankulutusta vähentäviä ratkaisuja.

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassa

Pääauditoija Paula Mikkola auditoinnin suorittaneesta Kiwa Inspectasta kiittää Serlachius-museoiden henkilökunnan vahvaa sitoutumista luonnon ja ympäristön vaalimiseen. “Ulkopuolisen auditoijan silmin tämä näyttäytyi samanlaisena taitona ja sisäsyntyisenä sitoutumisena kuin mitä museotoiminnassakin tarvitaan – taiteen ja kulttuurin arvostusta ja tahtoa säilyttää sitä perintönä tuleville sukupolville”, hän toteaa.

Kulttuuriperinnön vaalimisen lisäksi Serlachius-museot toteuttaa vastuullisuutta monella muullakin tavoin. Museot sijaitsevat harvaan asutulla alueella, jonne on heikot julkiset kulkuyhteydet. Museot onkin järjestänyt Tampereelta edestakaisen bussivuoron, jolla halutaan palvella autottomia museokävijöitä ja pienentää samalla liikkumisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Lisäksi kävijöille tarjotaan mahdollisuus liikkua paikkakunnalla ekologisesti museon lainaamilla polkupyörillä. Tarjolla on myös latausmahdollisuus sähkö- ja hybridiautoille.

Ympäristökasvatus on tärkeä osa toimintaa. Ilmastonmuutos, metsäluonnon vaaliminen ja kierrätysteemat nousevatkin esiin monipuolisesti museoiden kaikissa sisällöissä: näyttelyissä, ohjelmapalveluissa ja tapahtumissa. 

Yksityisin varoin toimiva Gösta Serlachiuksen taidesäätiö työllistää kymmeniä ihmisiä, hyödyntää paikallisia palveluja ja vaikuttaa monin tavoin alueen talouteen. ”Asiakkaiden ja sidosryhmien kuunteleminen on tärkeä osa ympäristötyötä, ja saamme arvokkaita kommentteja, miten parantaa ympäristötyötämme. Työ ei tietenkään pääty sertifikaatin saamiseen. Standardi on antanut hyvät eväät järjestelmälliselle kehittämistyölle”, Päivi Viherkoski toteaa.

Lisätiedot:
Päivi Viherkoski, Serlachius-museoiden kehitysjohtaja, p. 050 352 2567, paivi.viherkoski@serlachius.fi

Serlachius-museot ovat avoinna:
talviaikaan 1.9.–31.5. tiistaista sunnuntaihin klo 11–18
kesäaikaan 1.6.–31.8. joka päivä klo 10–18

Käyntiosoitteet:
Serlachius-museo Gösta, Joenniementie 47, Mänttä
Serlachius-museo Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2, Mänttä

Serlachius-museot sosiaalisessa mediassa:
https://facebook.com/serlachius
https://twitter.com/serlachius
https://instagram.com/serlachiusmuseums
https://youtube.com/serlachiusmuseot

Sertifikaattilogo