Roger Ballen – Resurrected

Resurrected eli Toinen tuleminen, on teos, joka on rakennettu hylättyyn suomalaistaloon. Valokuvataiteilija Roger Ballen kutsuttiin muokkaamaan taloa ja tekemään siitä oman ainutlaatuisen estetikkansa muotokuvan. Tuon työskentelyjakson jälkeen koko talo purettiin osiin.

Toisen tulemisensa talo koki, kun se koottiin uudelleen osaksi Ville Lenkkerin kuratoimaa laajempaa näyttelykokonaisuutta Kaukainen kosketus, joka oli esillä Serlachius-museo Göstassa kesällä 2015.

Toinen tuleminen -julkaisu dokumentoi ainutlaatuisen talon historiaa ja rakenteita sekä tuo esille Roger Ballenin oman esteettisen näkemyksen, jossa konkreettinen ja abstrakti, todellisuus ja mielikuva sekä epätyypillinen ja arkkityyppinen sulautuvat yhteen runolliseen tilaan.

Kaikkialla talossa on voimakkaasti aistittavissa Ballenesque – Roger Ballenin visuaalinen kieli, joka tuo esiin piirros-, maalaus-, veisto- ja valokuvataiteen keinoja käyttäen unen ja todellisuuden, rationaalisen ja irrationaalisen, spesifin ja universaalin sirpaleita.

Tässä kirjassa koko prosessi dokumentoidaan essein ja valokuvin. Kuvien joukossa on Ballenin lavastamia ja ottamia valokuvia talon sisätiloista.

Toimittaja: Pauli Sivonen
Kuvatoimitus: Ville Lenkkeri
Kirjoittajat: Riikka Ala-Harja, Krister Gråhn, Elina Heikka, Ville Lenkkeri, Sampo Linkoneva, Pauli Sivonen, Marguerite Rossouw, Tarja Talvitie
Valokuvat: Roger Ballen, Krister Gråhn, Ville Lenkkeri, Sampo Linkoneva, Marguerite Rossouw, Lauri Simonmaa
Graafinen suunnittelu: Teija Lammi, Grafemi
128 sivua
ISBN 978-3-7356-0208-4
Serlachius-museoiden julkaisuja 27
Kerber Verlag, Bielefeld, Saksa 2016

Serlachius museoiden "Roger Ballen – Resurrected" teoksen kansikuva.