Mahdollinen rakkaus

Eija-Liisa Ahtilan hybriditeos

Serlachius-museo Gösta 3.2.2018—6.1.2019

Eija-Liisa Ahtilan hybriditeoksessa veistoksellisuus yhdistyy liikkuvaan kuvaan. 

Mahdollinen rakkaus -teoksen aiheena on inhimillinen kyky kokea empatiaa ja rakkautta muita elollisia olentoja kohtaan. Mahdollinen rakkaus kohdistaa huomion niihin inhimillisiin tunteisiin, jotka tarjoavat pohjan elollisten olentojen välisten hierarkioiden purkamiselle ja muutokselle kohti toislajisten tunnustamista. Teos heijastelee näiden tunteiden alkuperää, sitä miten me ne määrittelemme ja hahmotamme niiden toiminnan osana laajempaa elollisten olentojen elämän jatkumoa.

Installaation ensimmäinen osa on hybridi, joka yhdistää veistoksen ja liikkuvan kuvan teknologian ja kohdistaa huomion rakkauden syntyhetkeen. Edellisen sukupolven LED-moduuleista koottu teos luo kuvan varhaisesta muistosta – äidistä ja alkuyhteydestä. Se koskettelee myös menettämisen ja etäisyyden kokemusta, sitä hetkeä, jolloin rakkauden mahdollisuus tulee ensimmäistä kertaa todeksi.

Teoksen toinen osa kysyy, keitä me olemme? Mikä on ihminen? Kysymystä lähestytään katsomalla ihmisen ja toislajisen välistä historiallista jakoa. Teoksia on kaksi. Niiden avulla luodaan tilanne, jossa oletetaan ihmisen läsnäolo ja samalla kyseenalaistetaan se.  Samalla lähestytään kysymystä siitä, miten toiseus, muukalaisuus, kulttuurissamme rakentuu. Tilanne rakennetaan mukailemalla aavesäryn hoitoon käytettävää menetelmää, jossa pöydälle sijoitetun peilin avulla manipuloidaan kivun aivoihin luomaa muistijälkeä. Teoksissa peilin tilalla on kuitenkin ohut LED-monitori, jossa ihmisen käsivarren sijaan nähdään toisen kädellisen käsi/kädet.

Mahdollinen rakkaus on Serlachius-museoiden komissio, joka ensiesitetään Mäntässä ja lähtee sitten laajalle maailmankiertueelle, muun muassa maaliskuussa 2018 Sydneyn biennaaliin.

Esiintyjät: Jenny & Matleena Kuusniemi
Käsikirjoitus ja ohjaus: Eija-Liisa Ahtila
Kuvaus: Jussi Eerola – Editointi: Heikki Kotsalo – Lentoefektit: Reijo Kontio – 3D: Jari Hakala – Äänet: Olli Pärnänen – Musiikki: Ville Ahonen – Eläinhoitaja: Roger Farr
Komissio: Serlachius-museot
Avustus: Avek, Sydneyn biennale, Frame, Kordelinin säätiö, Museum M, Suomen Elokuvasäätiö, Suomen Kulttuurirahasto
Courtesy Marian Goodman Gallery, New York, Paris, London
Tuottaja: Ilppo Pohjola
© 2018 – Crystal Eye www.crystaleye.fi

Serlachius-museo Gösta 3.2.2018–6.1.2019

Kuva: Eija-Liisa Ahtila, Mahdollinen rakkaus, 2018.