Tehdas ja me -lehti

Tehdas ja me -lehtien verkkojulkaisu

G. A. Serlachius -yhtiön henkilöstölehti Tehdas ja me johdattaa meidät Suomen paperiteollisuuden kiivaan kehittymisen aikakauteen ja Serlachius Oy:n teolliseen ja sosiaaliseen toimintaan 1940-luvulta aina vuoteen 1972. Lehti ilmestyi pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa, ja sitä julkaistiin kaikkiaan 96 numeroa. Lehden kaikki numerot ovat nyt luettavissa verkossa.

Yritysten henkilöstölehtiä alkoi syntyä 1940-luvulla runsaasti eri teollisuuden aloille. Osaltaan tähän vaikutti muun muassa se, että talvisodan aikaan 1940 Suomen Työnantajain Keskusliitto STK tunnusti keskusjärjestö SAK:n ja ammattiliitot työntekijöiden edustajiksi ja neuvotteluosapuoliksi. Puhuttiin ns. ”Tammikuun kihlauksesta”. Tehty sopimus vaikutti merkittävästi yhteistoiminnan kehittymiseen työnantajien ja työntekijöiden välillä. Pelkästään sota-aikana henkilöstölehtiä perustettiin noin neljäkymmentä, näiden joukossa oli myös Serlachius Oy:n henkilöstölehti, jota alettiin julkaista vuonna 1944. 

Lehden nimi Tehdas ja me valittiin nimikilpailulla lähes neljänsadan ehdotuksen joukosta. Vuorineuvos R. Erik Serlachius toteaa saatesanoissaan lehden ensi numerossa helmikuussa 1944: ”Toivomuksena on, että lehdestämme muodostuisi todella kaikkien “meidän” lehti, jota jokainen lukee ja jonka toimittamiseen jokainen kohdaltaan osallistuu, joko ottamalla osaa yhteisiin lehdessä kerrottaviin rientoihimme tai itse kirjoittamalla siihen.” (Mänttä, 16/2. 44)

Lehti seurasi tiiviisti tehdasyhdyskuntiensa elämänpiiriä, harrastustoimintaa, urheilua, kulttuuria ja tehdastoimintojen kehitystä sekä yhtiön saavutuksia sen eri toimipaikoissa Mäntässä, Kolhossa, Jyväskylässä ja Tampereella. Henkilökunnan perhekuulumiset ja palkitsemiset kuuluivat lehden jokaiseen numeroon alusta alkaen.

Tehdas ja me- lehden toimitus koostui eri tehtaiden sosiaaliosastojen toimihenkilöistä sekä myöhemmin lehdelle perustetuista toimituskunnista. Myös koko henkilökunnan osallistuminen lehden sisältöön oli toivottua.  

Vuonna 1967 yhtiön johtokunta päätti, että lisääntyneen tiedotustarpeen vuoksi Tehdas ja me -lehti lopetetaan ja saman vuoden maaliskuusta alkaen kaikilla yhtiön tehtailla ryhdytään julkaisemaan kerran kuussa ilmestyviä tiedotuslehtiä. Tehdas ja me ilmestyi kuitenkin vielä joulunumeroina vuoteen 1971 ja SERLA-nimisenä joulunumerona kerran vuonna 1972. 

Verkkojulkaisu

Siirry lukemaan G. A. Serlachius -yhtiön henkilöstölehtiä verkossa.