Mäntän vanhat kartat

Mäntän vanhat kartat

Mäntän vanhat kartat, suunnitelmat ja ilmavalokuvat kertovat Mäntän kehityksestä 1600-luvulta nykypäivään.

Serlachius-museoiden karttajulkaisu on toteutettu yhteistyössä diplomi-insinööri Markku Pohjan kanssa. Mäntän kaupungin entinen kaupungingeodeetti on eläkepäivinään tutkinut Mäntän paikannimien historiaa. Siinä yhteydessä hänelle ovat tulleet tutuiksi niin vanhat kartat kuin arkistotkin. Serlachius-museoiden puoleen hän kääntyi voidakseen tutustua museoiden hallussa olevaan vanhaan G.A. Serlachius Oy:n aineistoon.

Tässä yhteydessä syntyi ajatus karttojen verkkojulkaisusta, joka tarjoaisi kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle helpon tavan tutustua vanhoihin karttoihin. Serlachius-museoilla oli jo valmis arkistotietokanta, jota oli mahdollista käyttää pienin muutoksin myös karttajulkaisun pohjana.

Osa verkkojulkaisun kartoista on kopioita Kansallisarkiston ja Maanmittauslaitoksen keskusarkiston alkuperäisistä Mäntän ja lähialueen piirustuksista. Maankäyttösuunnitelmat ovat Serlachius-museoiden piirustusarkistosta. Mukana on myös digitaalisia kopioita Mänttä-Vilppulan kaupungin arkistossa olevista alkuperäsistä suunnitelmista.

Julkaisussa on mukana myös Mäntästä otettuja ilmavalokuvia, joista vanhimmat ovat 1920-luvulta ja tuoreimmat vuodelta 2010. Ilmakuvat ovat Serlachius-museoiden kuva-arkistosta ja Maanmittauslaitoksen arkistosta. Uusimmat ilmakuvat on otettu 2010-luvulla Mänttä-Vilppulan kaupungin kartoitusta varten. Julkaisussa on mukana kaikkiaan 203 karttaa ja kuvaa.

Kartta-aineiston julkaisuun on valinnut Markku Pohja. Verkkojulkaisun on suunnitellut ja räätälöinyt Serlachius-museoiden kokoelmasuunnittelija Leena Leiman yhteistyössä Oy Communication Pro Ab:n kanssa.

Verkkojulkaisu

Siirry Mäntän vanhoja karttoja, ilmavalokuvia ja kaavasuunnitelmia esittelevään julkaisuun.