Kulttuurihistorialliset kokoelmat

Kulttuurihistorialliset kokoelmat

Serlachius-museoiden kulttuurihistoriallinen kokoelma on syntynyt perustettaessa vuonna 2003 avattua G. A. Serlachius -museota. Siihen on tallennettu Mäntän ja G. A. Serlachius –yhtiön, sekä Serlachius-suvun vaiheista kertovaa aineistoa, jota kartutetaan edelleen. 

Kulttuurihistoriallinen kokoelma koostuu asiakirjoista, esineistä, haastattelutallenteista, rakennuspiirustuksista sekä valokuvista ja AV-aineistosta, joista suurin osa on peräisin G. A. Serlachius Oy:n eri toimipisteistä, pääosin Mäntästä, mutta myös muilta paikkakunnilta. Kokonaisuus sisältää tämän lisäksi yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä vastaanotettuja kokoelmia. 

Arkistokokoelma

Serlachius-museoiden arkistokokoelman huomattavimmat kokonaisuudet ovat G. A. Serlachius Oy:n arkisto, Gösta Serlachiuksen arkisto ja Mänttä-seuran arkistokokoelma. Mänttä-seuran kokoelmaan kuuluu yksityishenkilöiden kokoamia aineistoja sekä Mäntässä toimineiden yhdistysten arkistoja. 

Esinekokoelma

Serlachius-museoiden esinekokoelman keskeisintä aineistoa ovat G. A. Serlachius Oy:n Mäntän tehtaiden tuotenäytteet, joista vanhimmat ovat 1930-luvulta. Kokoelmaa kartutetaan myös uusilla Serla-tuotteilla. Arkistokokoelmien tapaan esinekokoelmaa on kartutettu henkilöhistoriallisilla ja yhdistysaineistoilla, jotka nivoutuvat Serlachius-yhtiöön tai -sukuun. 

Muistitietoarkisto

Museokokoelmista aktiivisen tallennuksen kohteena on ollut muistitieto, jota on kerätty ja tallennettu temaattisissa keruissa. Osa haastattelukeruista on toteutettu yhteistyössä paikallisten vapaaehtoisten kanssa ja niitä on hyödynnetty näyttelyissä. Tallennuskohteita ovat olleet Valkoinen talo eli yhtiön pääkonttori, VPK, sotaveteraanit, Honkahovi, Mäntän karjalaiset, jääkiekko, lapsuus, metsästys, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä taidekaupunkina ja Mäntän selluloosatehdas. 

Piirustuskokoelma

Serlachius-museoiden piirustuskokoelma sisältää Serlachius-yhtymän teollisuus- ja rakennustoiminnassa eri paikkakunnilla syntynyttä materiaalia. Valtaosa n. 16 000 piirustuksen kokoelmasta on Mäntästä. Teollisuusrakentamisen lisäksi siinä näkyvät asuinrakentaminen, kauppa, julkiset ja yhteisölliset rakennukset, maatalous ja kaavoitus, jotka kaikki ovat liittyneet tehdasyhtiön toimintaan erityisesti 1900-luvun alkupuolella. Piirustuskokoelmassa on lukuisia tunnettujen suunnittelijoiden arkkitehtipiirustuksia.

Valokuvakokoelma

Serlachius-museoiden valokuvakokoelma käsittää yli 150 000 valokuvaa. Kokoelmassa on edustettuna G. A. Serlachius -yhtiön kuva-arkisto, Mänttä-Seura ry:n arkiston sisältämä K-E. Lindbladin Mänttä-kokoelma, sekä yksittäisten lahjoittajien ja museon järjestämien perinnekeruiden kuva-aineistot. 

Arkisto- ja tutkijapalvelut

Serlachius-museoiden arkistot ovat avoinna sopimuksesta. Kokoelmat ovat tutkijoiden käytettävissä museon tiloissa vain ennalta sovittuna ajankohtana. Sähköisiä aineistoja voidaan toimittaa asiakkaalle myös verkon kautta.

Kulttuurihistorialliset kokoelmat, arkistopalvelut:
tutkija Milla Sinivuori-Hakanen, milla.sinivuori-hakanen@serlachius.fi

Kulttuurihistorialliset kokoelmat, esine- ja valokuvapalvelut:
amanuenssi Katri Tolonen, katri.tolonen@serlachius.fi

Taidekokoelman kuvapalvelu:
assistentti Teemu Källi, teemu.kalli@serlachius.fi

Taidekokoelman tietopalvelut sekä residenssitoimintaan liityvät kokoelmakyselyt:
tutkija Helena Hänninen, helena.hanninen@serlachius.fi

Tiedustelut voi kaikkina aikoina ohjata myös museon infopostiin: info@serlachius.fi.