Kokoelmien käyttöehdot

Serlachius-museoiden kokoelma-aineistojen käyttöehdot

1. Aineistojen käyttäjä vakuuttaa nimikirjoituksellaan noudattavansa tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä aineistojen käyttöehtoja, eikä käytä aineistoa kenenkään vahingoksi.

2. Alkuperäisaineistojen käyttö on mahdollista vain museon tiloissa. Sähköiset aineistot ovat tutkittavissa verkon kautta. Niihin tarvitaan käyttäjätunnus, joka voi pyytää museoiden kokoelmapalveluista.

3. Aineistoja on käsiteltävä niitä vahingoittamatta. Taideteoksia voi tutkia vain museomestarin, konservaattorin, amanuenssin tai tutkijan läsnäollessa. Luonnos- ja arkistoaineistoa voidaan antaa tutkijan käyttöön museon tutkijatilaan. Aineistoja käsitellään huolellisesti kuivin, puhtain käsin ja ne pidetään alkuperäisessä järjestyksessä. Arkistokoteloita pidetään avattuna vain yksi kerrallaan. Suojakäsineitä tulee käyttää henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Henkilökunta avustaa suurikokoisten tai muuten ongelmallisten aineistojen käsittelyssä ja antaa tarpeen mukaan materiaalikohtaisia käsittelyohjeita. Tutkijatilaan ei viedä juomia eikä ruokia. Mahdolliset vahingot asianomainen on velvollinen korvaamaan museolle. Käytöstä annettujen ohjeiden rikkojalta voidaan kieltää aineiston käyttöoikeus. 

4. Arkistoaineistojen käytölle voi olla rajoittavia ehtoja niistä tehtyjen sopimusten vuoksi, informanttien pyynnöstä tai heidän suojaamisekseen tai tutkijan ensikäyttösuojan turvaamiseksi. Aineistoa käytettäessä on huolehdittava niiden henkilöiden ja tahojen tietosuojasta, joita koskevia tietoja se sisältää. Informantin nimi ja muut tunnistetiedot on tarvittaessa muutettava tai häivytettävä.

5. Aineistoon viitataan tavanomaisten tutkimuskäytäntöjen ja hyvän tavan mukaisesti. Aineistojen säilytyspaikkana on mainittava Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Serlachius-museot, Mänttä.

6. Lupa aineiston julkaisemiseen pyydetään kokoelmista vastaavilta henkilöiltä. Tekijänoikeuden alaisten aineistojen julkaisemiseen aineiston käyttäjä on velvollinen hankkimaan tarvittavat luvat oikeudenhaltijoilta. Käyttäjää pyydetään toimittamaan Serlachius-museoiden kirjastoon painatteena tai sähköisenä korvauksetta yksi kappale tutkimusta tai julkaisua, jossa on käytetty museon aineistoja. 

7. Aineistosta on mahdollista saada museon arkistopalveluhinnaston mukaisesti jäljenteitä, mikäli kopiointi tietosuoja- ja muun lainsäädännön kannalta ja aineistoa vahingoittamatta on mahdollista. Kopioita tai itse otettuja kuvia aineistoista ei saa luvatta julkaista tai luovuttaa muille tahoille ja ne tulee säilyttää ja hävittää asianmukaisesti. 

8. Museon kokoelmatiloissa ei saa kuvata ilman lupaa. Tutkimustilanteessa otettujen valokuvien julkaisemisessa on huomioitava käyttöehtojen kohta 6. Se koskee myös julkaisemista sosiaalisessa mediassa yksityisessä tai julkisessa profiilissa.

Nämä käyttöehdot koskevat Serlachius-museoiden arkisto-, esine-, piirustus-, taide- ja valokuvakokoelmaa sekä muistitietoarkistoa mukaan lukien kokoelmatietokannat.