Serlachius osallistuu museoiden hyvinvointivaikutuksia mittaavaan tutkimukseen

Serlachius-museot, Suomen museoliitto sekä seitsemän muuta museota ja tiedekeskusta Suomesta tutkivat yhdessä museo- ja tiedekeskuskäyntien koettua arvoa. Serlachius-museoissa kerätään kesällä 2022 yhteystietoja niiltä museokävijöiltä, jotka haluavat vastata myöhemmin tehtävään kyselyyn. 

Tutkimuksen tekee kansainvälisesti arvostettu alan yhdysvaltalainen tutkija, professori John Falk yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa. Tutkimuksella testataan Falkin tuoreessa kirjassaan esittämää tulkintaa, että ihmiset käyvät museoissa kohentaakseen hyvinvointiaan monin eri tavoin. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

Kävijöitä pyydetään vastaamaan tutkimuskysymyksiin vasta noin kuukauden kuluttua käynnistään. Tavoitteena on käynnin laaja-alaisen ja pitkäkestoisen vaikuttavuuden selvittäminen. Kyselyyn vastatessa vierailukokemus on jo asettunut osaksi vastaajan kokemusmaailmaa ja muistoja.

Valtakunnalinen tutkimus tehdään erilaisten museoiden yleisöjen parissa. Serlachius-museoiden lisäksi mukana ovat HAM Helsingin taidemuseo, nykytaiteen museo Kiasma. Kulttuurihistoriallisista museoista mukana ovat Helsingin kaupunginmuseo, Kansallismuseo sekä Museokeskus Vapriikki Tampereelta. Tiedekeskuksista mukana on Heureka. Museo- ja tiedekeskus Luuppi Oulusta kattaa toimipisteillään taiteen, tieteen ja kulttuurihistorian. 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa mukana olevien organisaatioiden tietoa ja ymmärrystä asiakkaistaan. Tutkimus tuottaa myös lisää tietoa vaikuttavuuden tutkimuksen mahdollisuuksista museoissa ja tiedekeskuksissa

Suomalaisten museoiden ryhmä on laajalla kyselytutkimuksellaan edelläkävijä maailmassa. John Falkin kirja The Value of Museums. Enhancing Societal Well-Being (2022) on herättänyt kansainvälisesti vilkasta keskustelua museoalalla. Falk pyrkii menetelmällään mittaamaan ihmisten kokeman museokäyntien hyvinvointiarvon myös rahassa.